уторак 28. јун 2016.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.  Финансијски извештаји за 2015. годину састављају се ИСКЉУЧИВО у електронској форми, и достављају потписани квалификованим електронским потписом законског заступника. Припремите се на време!       Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 120892 | Предузетници: 217035 | Уговори о лизингу: 33562 | Заложна права: 139948 | Удружења: 26942 | Страна удружења: 60 | Туристичке агенције: 765 | Стечајне масе: 251 | Задужбине и фондације: 680 | Представништва страних задужбина и фондација: 24 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12801 | Коморе: 26 | Понуђачи: 7651 | Судске забране: 248

  

Вести

Истиче рок за  пријем редовниих годишњих финансијских извештаја за 2015. годину - 27. јуни 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2015. годину у складу са чланом 33 и 34 овог Закона, да у четвртак 30. јуна 2016. године истиче рок за достављање ових извештаја. Детаљније

Потписан Меморандум о сарадњи између АПР-а и АЈПЕС-а - 22. јун 2016.

Директорка Агенције Републике Словеније за јавноправне евиденције и сродне услуге (АЈПЕС), mr Мојца Куншек, и директор Агенције за привредне регистре Републике Србије (АПР), Звонко Обрадовић, потписали су данас у Београду Меморандум о разумевању о сарадњи, који има за циљ успостављање оквира за сарадњу на спровођењу заједничких активности. Детаљније

Саопштење  АПР-а о великим корисницима података из финансијских извештаја – 16. јун 2015.

Поводом притужби које су Агенцији за приврeдне регистре упутили стални корисници услуга из Регистра финансијских извештаја да су поједина правна лица већ почела да пласирају податке из финансијских извештаја за 2015. годину на тржишту, Агенција обавештава јавност да још увек није почела да даје податке из тих извештаја великим корисницима, односно да предметне податке није испоручила поменутим лицима, па и не може да потврди аутентичност истих. Детаљније

Информација о начину претраживања података у Централној евиденцији привремених ограничења – 13. јун 2016.

Подацима из Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР убудуће ће се приступати на исти начин као и у осталим регистрима које води Агенција. Преко претраживача, омогућен је приступ јавно доступним подацима на основу једног од два критеријума: према матичном броју правног лица и предузетника, или на основу назива, или дела назива, правног лица и предузетника, чији се подаци претражују у овој евиденцији.

Представљање Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР - 1. јун 2016.

У присуству Њ.Е. Амбасадора Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстада и министра привреде Жељка Сертића, у Агенцији за привредне регистре почела је с радом Централна евиденција привремених ограничења права лица регистрованих у АПР, чиме је почела примена Закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, који је крајем прошле године усвојила Народна Скупштина, на предлог Министарства привреде.
Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR