недеља 04. децембар 2016.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 125469 | Предузетници: 229364 | Уговори о лизингу: 33692 | Заложна права: 147226 | Удружења: 28874 | Страна удружења: 66 | Туристичке агенције: 531 | Стечајне масе: 286 | Задужбине и фондације: 733 | Представништва страних задужбина и фондација: 23 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13297 | Коморе: 29 | Понуђачи: 8836 | Судске забране: 264

  

Вести

Нова адреса ОЈ Крагујевац - 25. новембар 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да је организациона јединица у Крагујевцу променила адресу. Од понедељка, 28. новембра, нова адреса је Цара Лазара 15.

Пословање економских целина у привреди у Републици Србији у 2015. години - 10. новембар 2016.

Агенција за привредне регистре објавила је Саопштење о пословању економских целина у привреди у Републици Србији у 2015. години. Oснов за израду Саопштења представљају подаци из консолидованих финансијских извештаја за 2015. и 2014. годину, које су економске целине доставиле Агенцији у складу с прописима који уређују рачуноводство. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR