понедељак 29. август 2016.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 120892 | Предузетници: 217035 | Уговори о лизингу: 33562 | Заложна права: 139948 | Удружења: 26942 | Страна удружења: 60 | Туристичке агенције: 765 | Стечајне масе: 251 | Задужбине и фондације: 680 | Представништва страних задужбина и фондација: 24 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12801 | Коморе: 26 | Понуђачи: 7651 | Судске забране: 248

  

Вести

Једношалтерски систем регистрације у потпуности заживео у пракси - 15. август 2016.

Захваљујући унапређењу једношалтерског система регистрације у оквиру кога су Агенција за привредне регистре (АПР) и Пореска управа извршиле обједињавање својих процедура, време регистрације оснивања и издавања ПИБ-а скраћено је на максималних 24 часа. Детаљније

Истиче рок за пријем консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2015. годину - 25. јул 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да 01. августа (понедељак)  до 24 часа, истиче Законом прописан  рок за достављање тих извештаја за 2015. годину. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR