субота 21. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 125870 | Предузетници: 228954 | Уговори о лизингу: 33807 | Заложна права: 148938 | Удружења: 29113 | Страна удружења: 67 | Туристичке агенције: 535 | Стечајне масе: 292 | Задужбине и фондације: 741 | Представништва страних задужбина и фондација: 23 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13372 | Коморе: 12 | Понуђачи: 8983 | Судске забране: 267

  

Вести

Састанци Радне групе за израду Међународног извештаја о привредним регистрима, Београд (16-20. јануар 2017. године)

20. јануар 2017 - Ове недеље, Агенција за привредне регистре (АПР) је била домаћин састанака Радне групе за израду Међународног извештаја о привредним регистрима, коју су основале четири међународне регистарске организације: Удружење регистратора Латинске Америке и Кариба (Association of Registers of Latin America and the Caribbean - ASORLAC), Форум привредних регистара (Corporate Registers Forum - CRF), Форум европских привредних регистара (European Commerce RegistersForum - ECRF) и Међународна регистраторска асоцијација (International Association of Commercial Administrators - IACA). Детаљније

У Централној евиденцији привремених ограничења доступни подаци из Принудне наплате Народне банке Србије.

19. јануар 2017 - У Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, која се од 1. јуна прошле године води у овој агенцији, унети су подаци за 58.993 домаћа и страна, правна и физичка лица, који су преузети из Принудне наплате Народне банке Србије. Детаљније

За годину дана од почетка рада система за издавање електронских грађевинских дозвола,  примљено 63.336 захтева

5. јануар 2017 - За годину дана, колико је прошло од успостављања Централне евиденције обједињених процедура издавања електронских грађевинских дозвола, преко информационог система који води Агенција за привредне регистре у координацији са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, примљено је 63.336 захтева. Детаљније

Предузетници више неће морати да пријављују исплату личне зараде Пореској управи, већ само АПР-у

30. децембар 2016 - Од 1. јануара 2017. године, приликом регистрације оснивања, предузетници који се одлуче за исплату личне зараде, као основ опорезивања, моћи ће да унесу тај податак о исплати личне зараде, у Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС, стр. 4 која се односи на предузетнике) Детаљније

Укинут корак у процедури регистрације за удружења, спортска друштва и друга правна лица захваљујући размени података преко веб сервиса АПР и НБС

16. децембар 2016 - Домаћа и страна удружења, задужбине, фондације, као и представништва страних задужбина и фондација, спортска удружења, друштва и савези у области спорта више не морају Агенцији за привредне регистре (АПР) да достављају податке о својим текућим рачунима. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR