среда 26. април 2017.

Get Adobe Flash player

Управни одбор

Председник Управног одбора - Велибор Самарџић, дипл. правник из Београда (именован је за председника Управног одбора решењем Владе 24 број 119-13971/2014 од 05.11.2014. године, „Службени гласник РС”, број 121/14).

Чланови Управног одбора:

  • Живојин Вулетић, дипл. правник из Београда (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-5556/2014 од 13.06.2014. године, „Службени гласник РС”, број 62/14); 
  • Миодраг Грдинић, дипл. правник из Београда (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-14383/2014 од 14.11.2014. године, „Службени гласник РС”, број 125/14);
  • Филип Катић, дипл. правник из Београда (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-14383/14 од 15.01.2015. године, „Службени гласник РС”, број 4/15);
  • Зоран Драгићевић, дипл. инжењер пољопривреде из Београда (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-2210/2013 од 14.03.2013. године, „Службени гласник РС”, број 25/13).
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR