петак 28. април 2017.

Get Adobe Flash player

Вести

Достављање консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину - 26. април 2017.


Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава сва правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да им је од данас, 26. априла 2017. године, у оквиру Финансијских извештаја, у Посебном информационом систему Агенције, омогућен јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2016. годину за све групе правних лица, чији је рок за достављање 31. јул 2017. године.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји достављају се применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Све информације  у вези  са консолидованим годишњим финансијским извештајем за 2016. годину, као и корисничко упутство за достављање истог, објављене су у делу „Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.

 

 
Објављен Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину - 21. април 2017.


Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину, у коме су дати збирни подаци о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији, за последње две године.

Тим поводом, данас је у Агенцији одржана конференција за новинаре на којој су представљени основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2016. години, а посебан осврт дат је на финансијске перформансе правних лица и предузетника исказане почев од примене новог Закона о рачуноводству, што је дато и у презентацији Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину.   

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину је треће издање те публикације, а израђен је на основу збирне обраде података за статистичке и друге потребе за 2016. годину за 138.192 правна лица и 17.098 предузетника.

Подаци у Билтену су дати на укупном нивоу, према врстама правних лица и за предузетнике, као и према нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима, и то према величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности, територијалној припадности правног лица или предузетника и др.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину састоји се из следећа три поглавља:
1.    Поглавље 1 – Реални сектор
2.    Поглавље 2 – Финансијске институције
3.    Поглавље 3 – Непрофитне институције.

Уз свако поглавље дате су основне методолошке напомене у којима су објашњене специфичности приказаних података - са аспекта извора података и начина приказивања, обухватности, класификација, као и објашњења појединих појмова.

Сходно Закону о рачуноводству, подаци за статистичке и друге потребе на индивидуалном нивоу не могу се уступати трећим лицима без изричите сагласности правног лица или предузетника на кога се они односе, нити се могу јавно објављивати.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину објављен је двојезично, на српском и енглеском језику, и доступан је домаћој и страној јавности на овој интернет страни у одељку Финансијски извештаји, део Макроекономске информације / Годишњи билтен финансијских извештаја / Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину.

Изјаве Драгана Стевановића, државног секретара у Министарству привреде и Ружице Стаменковић, регистраторке у Регистру финансијских извештаја, можете преузети са сајта Инфобироа или погледати овде:

 
Почетак пружања услуга бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2016.годину - 20. април 2017.


Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета у којима су укључени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину бити доступне почев од четвртка, 27. априла 2017. године.

Будући да је у складу са Законом о рачуноводству рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину најкасније до краја јуна месеца 2017. године, извештаји о бонитету за привредна друштва, установе и предузетнике, као и скоринг привредних друштава, у којима су укључени подаци из редовних годишњих извештаја за 2016. годину издаваће се само за оне обвезнике за које су ти извештаји достављени, односно који су као потпуни и рачунски тачни јавно објављени на интернет страници АПР.

За  правна лица и предузетнике за које редовни финансијски извештај за 2016. годину није јавно објављен услуге бонитета пружаће се закључно са подацима за 2015. годину, све док не доставе потпун и рачунски тачан извештај и исти се не објави на интернет страници АПР.

У случају да је редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину поднет АПР, а да није јавно објављен потребно је да, корисник услуге достави податке о правном лицу или предузетнику на кога се тражени извештај односи на и-мејл адресу bonitet@apr.gov.rs.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја или скоринга путем линка Претрага објављених финансијских извештаја почев од 2014. провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника финансијски извештај за 2016. годину објављен.

Истовремено, потребно је проверити статус обраде редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину путем линка Претрага поступка обраде извештаја за 2016. годину у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен АПР има недостатака обвезник исте мора отклонити, по процедури за обраду, како би извештај могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

Извештаји о бонитету у којима су укључени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину издаваће се по захтеву за хитну обраду само за оне обвезнике за које је редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину јавно објављен.

Истовремено, од 27. априла 2017. године, за привредна друштва чији су финансијски извештаји за 2016. годину јавно објављени, престаће да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2011. до 2015. године, с обзиром да је за та привредна друштва утврђена нова оцена бонитета односно скоринг за период од 2012. до 2016. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја доступне су на интернет страници Агенције у одељку Финансијски извештаји – Услуге из Регистра.

 

 
Нерадни дани у АПР за Васкрс - 13. април 2017.

 

Обавештавамо кориснике да Агенција за привредне регистре неће радити на Велики петак, 14. априла, и на други дан Васкрса, у понедељак, 17. априла 2017. године.

 
Издавање решења и потврда из АПР на свим шалтерима у београдској канцеларији АПР - 10. април 2017.


У београдској Агенцији за привредне регистре (Бранкова 25) од данас се решења и потврде могу подизати на свим шалтерима на којима су се до сада предавале пријаве и преузимали изводи.

Преко пута поштанских шалтера, и даље ће остати пултови за информисање где је обезбеђено више места него раније за попуњавање уплатница и пријава.

Овај нови начин организације обезбедиће ефикасније обављање административних послова на шалтерима АПР-а, као и брже издавање тражених докумената корисницима услуга Агенције. 

 
Сусрет директора АПР са министрима у Влади Републике Српске и потписивање Меморандума о сарадњи - 6. април 2017.


Директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић састао се данас у Бања Луци са министром за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златаном Клокићем поводом иницијативе за формирање Регионалног портала привредних регистара и успостављања новог сервиса за привредне субјекте у региону,  инициране од стране АПР-а.

На састанку, на којем су разматрани могући видови сарадње, присуствовали су и помоћник министра правде за правосуђе Слободан Зец, као и директорка Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) Републике Српске Јелена Ћетковић.

Том приликом, потписан је Меморандум о разумевању о сарадњи између АПР-а и АПИФ-а, као јавних агенција које су, у оквиру својих јурисдикција, надлежне за вођење привредних регистара и других евиденција Републике Србије и Републике Српске.

Меморандумом је дефинисан оквир међусобне сарадње усмерене на олакшавање прекограничне привредне активности повећањем транспарентности и унапређењем приступа ажурним и поузданим подацима о привредним субјектима две земље.

Циљ Меморандума је реализација заједничких активности у области унапређења пословне климе, размене регистрованих података и информација од значаја за пословне заједнице обеју земаља, продубљивања знања и јачања односа између две сродне институције.

Посебан сегмент сарадње односи се на заједничке активности усмерене на успостављање Регионалног портала привредних регистара Западног Балкана, чију реализацију подржава Европска банка за обнову и развој.

 
Завршетак обраде извештаја за статистичке потребе за 2016. годину - 20. март 2017.


Агенција за привредне регистре је дужна да до 31. марта заврши збирну обраду података из извештаја за статистичке потребе за 2016. годину.

С тим у вези, обавештавамо оне обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег  финансијског извештаја (СИ-ГФИ) за 2016. годину, утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни да најкасније до уторка 28. марта 2017. године доставе допуну по тим извештајима. Уколико обвезник не отклони предметне недостатке у овом року, подаци из достављеног извештаја неће бити унети у базу података за статистичке потребе.

 
Електронска aнкета „Систем јавних набавки Србије - Акциони план” - 20. март 2017.


Министарство државне управе и локалне самоуправе уз подршку Европске банке за обнову и развој ради на пројекту унапређења система јавних набавки Србије.

Функционални пројектни тим, који чине представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Европске банке за обнову и развој, и консултантске компаније Lear, која је специјализована у областима конкуренције и јавних набавки, одговоран је за извршење и техничку подршку Пројекта Акциони план - “Система јавних набавки Србије”, који је финансиран из фондова Европске банке за обнову и развој и Владе Велике Британије.

Суштинска компонента овог Пројекта је Електронска анкета која је усмерена на поимање (перцепцију) нивоа интегритета система јавних набавки у Србији од стране привредних субјеката. Сви привредни субјекти су позвани да учествују у електронској анкети, коју могу попунити овде.

Упитник ће бити доступан онлајн од 20. марта до 16. априла, 2017. године. Уверавамо Вас да је Упитник анониман, а са одговорима ће се поступати као са строго поверљивим подацима. Упутства како да правилно одговорите на питања се налазе у уводном делу Анкете. Учешће привредних субјеката у Анкети представља важан допринос за успешну реализацију Пројекта. Одговарање на питања постављена у Анкети потрајаће највише 10 минута.

Хвала Вам на сарадњи, у име Европске банке за обнову и развој, Министарства државне управе и локалне самоуправе, компаније Lear и Агенције за привредне регистре.

 
Јавни позив за доделу подстицајних средстава Министарства привреде - 17. март 2017.


Министарство привреде расписало је данас јавни позив за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције у складу са Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција.

Тим поводом, министар привреде Горан Кнежевић нагласио је да држава све више усмерава своје капацитете и активности ка развоју домаћeг предузетништва, које обично има мањи потенцијал од страних инвеститора и да је управо у том циљу и објављен јавни позив. Идеја је да се подрже и мањи инвестициони пројекти, а посебно они у неразвијеним и девастираним подручјима, у ком случају се подстицајна средства могу доделити и за реализацију пројеката вредности од најмање 100.000 евра и са запошљавањем најмање 10 нових радника.

„Бринемо о домаћим инвеститорима и кроз различите видове подршке желимо да обезбедимо да се њихова пословања развијају још више“, рекао је Кнежевић нагласивши да је управо приватни сектор - мала и средња предузећа окосница привредног развоја.

Уредбом је дефинисано да се могу подржати инвестициони пројекти у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине, као и пројекти у сектору пољопривреде и рибарства.

Текст позива, Уредбе и листе јединица локалних самоуправа по степену развијености погледајте овде.

 
Процедура регистрације оснивања у АПР-у и доделе ПИБ-а траје краће од 24 сата - 14. март 2017.


У 2016. години основано је 8.429 привредних друштава, 3 одсто више него у 2015. години. У истом периоду, основано је и 33.615 предузетника, 0,5 одсто више него претходне године.

Обједињена процедура регистрације у Агенцији за привредне регистре и Пореској управи (Регистар пореских обвезника) је код 98,74 одсто привредних друштава завршена у оквиру 24 сата од момента подношења регистрационе пријаве оснивања са одговарајућом документацијом у АПР-у. Процедура оснивања је код 1,26 одсто привредника трајала дуже од 24 сата, најчешће због додатне провере или формалних недостатака.

Процедура регистрације оснивања је код 30.693 предузетника (или 99,22 %) завршена за време краће од 24 сата, док је код 0,8 одсто предузетника процедура регистрације оснивања и доделе ПИБ-а трајала дуже од једног дана.            

Прецизнија статистика оснивања показује да је од 8.429 привредних друштава, основаних у прошлој години, обједињена процедура уписа у АПР и Пореску управу спроведена у истом дану када је поднета регистрациона пријава са документацијом код 4.553 привредна друштва (54,89%). Решење о регистрацији, заједно са ПИБ-ом, донето је следећег дана, за мање од 24 сата, код 3.637 друштава (43,85%). Дуже од 24 сата, регистрација је трајала код 105 привредних друштава (1,26 %), док је процедура регистрације трајала дуже од 1 радног дана приликом регистрације оснивања 70 друштава (0,84%).

У 2016. години, 22.287 предузетника (72,08 %) основано је у АПР-у истог дана када је поднета регистрациона пријава оснивања, а код 8.406 предузетника (27,17 %) процедура регистрације и доделе ПИБ-а завршена је следећег радног дана, али у оквиру 24 сата. Следећег радног дана, али дуже од 24 сата, процедура је окончана код 246 предузетника (0,80%).       

У последњем извештају Светске банке о условима пословања у 2017. години, Србија је по индикатору „отпочињање пословања” рангирана на 47. место Дуинг бизнис (Doing business) листе.  

Захваљујући реформи у области регистрације, спроведеној у 2016. години, поједностављена је процедура и скраћено време регистрације у АПР па је Србија на основу тог резултата напредовала за 18 места за годину дана, остваривши скок са 65. на 47. позицију Дуинг бизнис листе.

Унапређењем једношалтерског система регистрације убрзана је електронска размена података између АПР-а и Пореске управе, док је време потребно за  истовремено спровођење процедуре уписа у регистар АПР-а и  регистар пореских обвезника сведено на 24 сата.

Агенција за привредне регистре очекује да ће Светска банка у свом наредном извештају констатовати овај напредак.

 
Окончан пријем извештаја за статистичке потребе за 2016. годину - 1. март 2017.


Агенција за привредне регистре обавештава сва правна лица и прeдузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, да је успешно завршен пријем извештаја за статистичке потребе за 2016. годину, односно извештаја који се састављају за потребе државе и који се сагласно Закону о рачуноводству  достављају најкасније до краја фебруара.  

Закључно са 28.02.2017. године, у Агенцији је примљено више од 154.000 извештаја, од чега је 22% обвезника доставило Извештаје за статистичке потребе самостално, 69% обвезника је искористило могућност истовременог достављања Извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја са прописаном документацијом, а 9% обвезника је доставило Изјаве о неактивности.

Од  данас, 1. марта 2017. године, обвезницима ће у посебном информационом систему Агенције  бити омогућено састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину са одговарајућом документацијом. Такође, данас ће моћи и да се настави достављање Изјава о неактивности за 2016. годину, али са накнадом увећаном за неблаговремено достављање.

Све информације у вези са састављањем и достављањем поменутих извештаја налазе се на страници Регистра финансијских извештаја.

 
Обавештење о техничким проблемима услед којих није радио систем за достављање финансијских извештаја - 27. фебруар 2017.


Посебан информациони систем за достављање финансијских извештаја данас је радио отежано или уопште није био доступан.

Како би отклонила настале проблеме на инфраструктури, Агенција је била принуђена да прекине рад система али је сада апликација за унос финансијских извештаја поново доступна.   

Тренутно, систем ради без проблема али је могуће да ће бити потребно време да се стабилизује, с обзиром да велики број корисника покушава да приступи или већ ради у систему. 

 
Истиче рок за достављање извештаја за статистичке потребе за 2016. годину - 24. фебруар 2017.


Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа све кориснике да 28. фебруара 2017. године (уторак) истиче рок за достављање:

 • Извештаја за статистичке потребе (СИ), или
 • Извештаја за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај са одговарајућом дикументацијом (СИ_ГФИ), као и
 • Изјаве о неактивности за оне обвезнике који  у току 2016. године нису имали пословних догађаја нити су у пословним књигама имали податке о имовини и обавезама.

Преко посебног информационог система Агенције, до сада је достављено око једне трећине електронски потписаних извештаја, што значи да у наредних неколико дана,  до законом прописаног рока, треба да пристигне још око 100.000 извештаја.

Због тога, још једном, позивамо сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство да своју обавезу достављања финансијских и других извештаја за 2016. годину  изврше на време, како би избегли евентуалне непријатности које могу настати овим поводом.

Такође, имајући у виду да ће велики број обвезника своје извештаје припремати и достављати за време викенда, Агенција је обезбедила да стручна и техничка помоћ, која је иначе обвезницима на располагању радним данима, буде дежурна и  у суботу и недељу, 25. и 26. фебруара, од 10 до 18 часова.

Препоручујемо да се питања шаљу на електронске адресе:

 • sd@apr.gov.rs за техничку подршку у вези примене ПИС ФИ система и потписивања извештаја и документације;
 • finizvestaji@apr.gov.rs за помоћ у вези са обимом и садржином извештаја и документације који се достављају, као и у вези са правилима која при том морају бити задовољена;
 • obveznicifi@apr.gov.rs за правну помоћ у вези са ажурирањем података у евиденцији обвезника, која се мора проверити пре достављања извештаја за статистичке потребе, односно финансијских извештаја и прописане документације.

Сервис деск (sd) за техничку подршку, дежураће од 9 до 17 часова, без могућности одговарања на телефонске позиве.

На крају, још једном напомињемо да на интернет страници Агенције www.apr.gov.rs, у делу Регистра финансијских извештаја, постоје детаљне инструкције у вези са достављањем финансијских и других извштаја за 2016. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава као и видео упутстава.

 
Почетницима у пословању 500 милиона динара бесповратних средстава - 20. фебруар 2017.

У циљу пружања подршке оснивању и опстанку нових предузећа, Министарство привреде упутило је данас јавни позив незапосленим лицима, почетницима у пословању, али и  привредницима који су у почетној фази развоја, за доделу бесповратних средстава за набавку опреме, доградњу, реконструкцију, опремање, адаптацију или санацију пословног или производног простора, као и за набавку трајних обртних средстава (до 20 одсто укупног улагања).

Ова финансијска подршка привредницима се пружа у оквиру  Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању у 2017. године који представља комбинацију 30 одсто бесповратних средстава државе и 70 процената повољног кредита Фонда за развој. За његову реализацију Министарство привреде је определило 150 милиона динара бесповратних средстава, док ће Фонд за развој пласирати 350 милиона динара кредитних средстава.

Министарство привреде и Фонд за развој су овај програм релизовали и прошле године и подржали 220 привредника и почетника у пословању.

Јавни позив за ову годину је отворен док се расположива средства не утроше, а све информације и потребну документацију заинтересовани привредници могу наћи на интернет презентацији Министарства привреде и Фонда за развој.

 
Обавештење за спортске организације у вези усклађивања документације са новим Законом о спорту - 14. фебруар 2017.


Бесплатно усклађивање спортских организација са новим Законом о спорту траје закључно са 17. фебруаром, до када је потребно да се предају попуњене регистрационе пријаве усклађивања спортских организација у Агенцији за привредне регистре.

Уколико се регистрационе пријаве усклађивања предају после 17.02.2017. године, подноси се и доказ о уплати одговарајуће накнаде (за регистрацију промене), у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 119/13 и 138/14).

 
Јавни позив Министарства привреде за доделу бесповратних средстава - 10. фебруар 2017.


Министарство привреде објавило је јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте. Детаље погледајте овде.

За сад је актуелан тзв. Развојни програм.

 
Специјално признање АПР-у за допринос унапређењу пословног амбијента - 10. фебруар 2017.


Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) изабрала је потпредседницу Владе Србије и министарку грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорану Михајловић за Реформатора године. Признање за успешно увођење система за издавање електронских грађевинских дозвола у 2016. години додељено је на X годишњој конференцији „Резултати и правац реформи 2016/2017” одржаној у Скупштини Града Београда.

Директору Агенције за привредне регистре Звонку Обрадовићу, том приликом, уручено је Специјално признање за допринос унапређењу пословног амбијента и позиције Србије на Doing business листи.

У првој години примене, електронским путем примљено је више од 53.000 захтева за градњу и решено чак 95 одсто, од чега 80 одсто позитивно, док је број издатих дозвола у првих 11 месеци прошле године већи за петину у односу на исти период 2015. Ова реформа највише је допринела да Србија уђе међу 50 најуспешнијих земаља по лакоћи пословања на Doing business листи Светске банке.

Председник Управног одбора НАЛЕД-а Горан Ковачевић изјавио је да су Е-дозволе направиле праву револуцију у поступању администрације, увеле пуну транспарентност у рад надлежних органа, укинуле простор за корупцију и вишеструко скратиле процедуру издавања грађевинских дозвола за које је данас у просеку потребно мање од 10 дана. Светска банка препознала је ову реформу као једну од 10 највећих у свету.

Суботица је награђена као најуспешнији град у издавању е-дозвола, а Мало Црниће као најуспешнија општина, док је општина Брус забележила највећи напредак у ефикасности издавања дозвола. На конференцији су додељена и новинарска признања за допринос квалитетном извештавању о економским реформама.

 
Посебан информациони систем Агенције од данас доступан корисницима - 31. јануар 2017.


Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 31. јануара 2017. године, у оквиру дела Финансијски извештаји, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције,  којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2016. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству обавезује сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2016. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом  Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Од ове године у оквиру Посебног информационог система, Агенција је за све обвезнике подношења извештаја за 2016. годину увела две значајне новине, а које се односе на:

Електронско потписивање – израђена је посебна Апликација за електронско потписивање која омогућава корисницима потписивање докумената који су прилог уз финансијске извештаје у PDF формату и самог захтева за подношење извештаја у XML формату. Апликација олакшава кориснику употребу картица са квалификованим електронским сертификатом свих сертификационих тела у Републици Србији. Електронски документи, који су потписани коришћењем ове Апликације, биће верификовани као технички исправни  и као такви прихваћени у Посебан информациони систем Агенције.

Електронско плаћање – по први пут плаћање накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја, корисници, поред досадашњег начина плаћања (путем налога за плаћање у пошти, банци, е-банкинг и сл.), могу извршити Visa или MasterCard платном картицом путем посебне апликације Агенције за електронско плаћање. У случају одабира овог начина плаћања пре потписивања и достављања извештаја од стране законског заступника, накнада за објављивање извештаја се аутоматски повезује са предметом и није потребно достављати доказ о уплати накнаде  у делу Документација.

Такође, Агенција је обезбедила: Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом и Техничко упутство за електронско плаћање.

За решавање спорних питања у вези примене Посебног информационог система Агенције корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs.

Агенција је од ове године, обезбедила и одговарајућа видео упутства која се односе на креирање захтева, попуњавање образаца, потписивање и ажурирање документације, плаћање накнаде као и потписивање и достављање извештаја, која ће корисницима бити на располагању у Посебном информационом систему Агенције.

Такође и даље су доступна детаљна корисничка упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2016. годину.

За додатне информације везане за све врсте извештаја корисници се могу обратити на електронску адресу finizvestaji@apr.gov.rs.

Поред наведеног, Агенција је корисницима обезбедила и увид у евиденцију обвезника путем линка Претрага евиденције обвезника. Претрага се може вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива као и о обрасцима на којима обвезник саставља извештаје.

Подсећамо обвезнике на њихову обавезу да провере ажурност података у евиденцији обвезника, пре достављања извештаја за статистичке потребе, односно финансијских извештаја и прописане документације, путем Посебног информационог система Агенције. Уколико утврде да подаци у евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.  

Само ако поступе на описани начин, обвезницима се може гарантовати да неће имати проблема у поступку достављања извештаја путем посебног информационог система Агенције (уколико подаци у евиденцији обвезника нису ажурни, обвезници уопште неће моћи да доставе извештаје путем тог система или неће моћи да то ураде на правилан начин). Такође, позивамо обвезнике који се не региструју у статусним регистрима Агенције, да у прилогу рекламације доставе доказе којима потврђују истинитост навода из исте, а све у циљу да се поступак ажурирања података спроведе у што краћем року, и тиме обезбеде услови за достављање извештаја у складу са прописима.

 
Уведено електронско плаћање платним картицама накнада за обраду финансијских извештаја - 31. јануар 2017.


Привредна друштва, предузетници, али и остала правна лица која имају обавезу достављања финансијских извештаја у Агенцији за привредне регистре убудуће ће накнаду за услугу обраде и објављивања електронских финансијских извештаја моћи да плате преко интернета платном картицом (е- commerce).

Поводом увођења овог новог електронског сервиса, Агенцију је посетила министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић која је том приликом изјвила да смо увођењем електронског плаћања накнаде за услугу обраде финансијских извештаја добили први позитиван пример како је једна јавна агенција, као посебан облик државног органа, са пословним рачуном у Управи за трезор, успела да уведе плаћање платним картицама, без обавезе отварања рачуна у некој пословној банци. Она је истакла да се преко портала е-Управе услуге сада плаћају електронским банкарством, али да ће бити размотрене могућности да се АПР-ов модел, примењен на привреду, прошири и на друге државне органе.
      
Директор АПР-а Звонко Обрадовић упознао је представнике медија са информацијом да се електронско плаћање у АПР-у може извршити било којом врстом платне картице (Mastercard/Maestro i Visa/Visa electron), као и да ће грађани плаћати провизију на ову услугу у износу од 50 динара за накнаде до 2.500 динара, а 2 % за износе веће од 2.500 динара.

Услугу електронског плаћања платним картицама пружаће Комерцијална банка која је изабрана у поступку јавне набавке маја 2016. године, на основу критеријума најниже провизије и најкраћег времена за трансакцију уплате.

Претходних година, накнаде за обраду финансијских извештаја могле су се плаћати е- банкарством или преко уплатница, али је постојао проблем повезивања електронски поднетих финансијских извештаја са доказом о уплаћеној накнади. Са овим решењем, уплаћене накнаде биће аутоматски повезане са конкретним финансијским извештајем који је предмет обраде.  
 
Апликацији за електронско плаћање приступаће се преко Посебног информационог система Агенције за састављање и достављање финансијских извештаја за 2016. годину.

АПР-ова апликација за потписивање квалификованим електронским сертификатима је ове године унапређена увођењем јединственог софтвера усаглашеног са eИДАС стандардима (eIDAS Regulation) који се примењују у Европској унији што би требало да уклони проблеме на страни корисника проузроковане неједнаким информационим стандардима код издатих сертификата за е-потписивање. Апликација за електронско плаћање урађена је у сарадњи са Институтом Михајло Пупин.

Изјаве Звонка Обрадовића, директора АПР-а и Ане Брнабић, министарке државне управе и локалне самоуправе, можете преузети са сајта Инфобироа или погледати овде:

 
Посебни информациони систем Агенције неће бити доступан до 31.01.2017. - 27. јануар 2017.

 

Обавештавамо све обвезнике да Посебни информациони систем Агенције за састављање и достављање финансијских извештаја неће бити доступан до 31. јануара 2017. године.

Приступ систему је онемогућен због припреме и стављања на располагање нове верзије Посебног информационог система Агенције за 2016. годину.

 
Састанци Радне групе за израду Међународног извештаја о привредним регистрима, Београд (16-20.01) - 20. јануар 2017.

Ове недеље, Агенција за привредне регистре (АПР) је била домаћин састанака Радне групе за израду Међународног извештаја о привредним регистрима, коју су основале четири међународне регистарске организације: Удружење регистратора Латинске Америке и Кариба (Association of Registers of Latin America and the Caribbean - ASORLAC), Форум привредних регистара (Corporate Registers Forum - CRF), Форум европских привредних регистара (European Commerce RegistersForum - ECRF) и Међународна регистраторска асоцијација (International Association of Commercial Administrators - IACA).

Истраживање о привредним регистрима се спроводи сваке године са циљем прикупљања широког спектра различитих информација о системима регистрације привредних субјеката широм света, као што су: институционални оквир, структура и надлежности привредних регистара; врсте регистрованих привредних субјеката; регулатива у вези са минималним оснивачким капиталом; накнаде за регистрацију; врсте и обим регистрационих пријава/поднесака; време обраде поднетих регистрационих пријава; коришћење информационе технологије у поступку регистрације; пружање електронских услуга; итд.

Прикупљени подаци се потом анализирају и презентују у Међународном извештају о привредним регистрима, који је постао важна извор информација за креаторе политика и доносиоце одлука у институцијама надлежним за обављање послова регистрације привредних субјеката широм света. Уједно, циљ Извештаја је и идентификовање активности привредних регистара које захтевају додатно унапређење.

Сви до сада објављени Међународни извештаји о привредним регистрима се могу преузети са следећих Интернет страница: ASORLAC, CRF, ECRF и IACA.

Радну групу чине следећи чланови:

 • Стејси-џо Смит, Велика Британија (Companies House);
 • Каспер Сенгалов, Данска (Danish Business Authority);
 • Хејли Е. Кларк, Канада (Business Programs Service Nova Scotia);
 • Силија Џонстон, Немачка (Local Court Essen, Project Group RegisSTAR);
 • Јенс Гробелни, Немачка (Local Court Münster, Project Group RegisSTAR);
 • Мариса Сото-Ортиз, САД (Massachusetts Corporations Division);
 • Лата Куњапа, Сингапур (Accounting and Corporate Regulation Authority);
 • Снежана Тошић, Србија (Агенција за привредне регистре);
 • Аника Бранстром, Шведска (Swedish Companies Registration Office);
 • Моника Гран, Шведска (Swedish Companies Registration Office); и
 • Магдалена Норлин Шонфелт, Шведска (Swedish Companies Registration Office).

 
У Централној евиденцији привремених ограничења доступни подаци из Принудне наплате НБС - 19. јануар 2017.

У Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, која се од 1. јуна прошле године води у овој агенцији, унети су подаци за 58.993 домаћа и страна, правна и физичка лица, који су преузети из Принудне наплате Народне банке Србије.

Уписана је 51 активна мера кривичне евиденције, као и мере ограничења, њих укупно 276.310, које се односе на забране или ограничења обављања делатности или послова, забране располагања новчаним средствима, забране вршења дужности или позива одговорном лицу у правном лицу или предузетнику, забране или ограничења располагања уделима и друга ограничења донета у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава, мере изречене на основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији, мере изречене у поступку из надлежности органа инспекцијског надзора и друге мере које су, у складу са законом, изрекла друга правна лица.

Ова врста података ће се и убудуће редовно преузимати путем веб сервиса успостављеног између АПР и НБС и уносити у базу Централне евиденције привремених ограничења. Уз помоћ јединственог информационог система, по службеној дужности, прикупљаће се подаци о мерама пореских и инспекцијских органа, судским пресудама и решењима министарстава и других органа о одузимању овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија и субвенција физичким и правним лицима. Циљ је формирање обједињене ажурне и јавне  електронске евиденције на основу које ће трећа лица моћи да стекну потпунију слику о пословној поузданости привредних друштава и лица која управљају у тим друштвима, као и физичких лица која обављају привредну делатност или располажу новчаним средствима компанија и предузетничких радњи.

У Централној евиденцији се воде подаци о ограничењима, о лицима на која се односе ова привремена ограничења, о периоду важења конкретне мере, као и друге појединости из конкретног акта надлежног органа.

Јавни подаци из Централне евиденције доступни су преко претраживача какав постоји и у другим регистрима које  води Агенција, а  критеријуми за претрагу су матични број или назив (или део назива) правног лица и предузетника.

Поменуте мере ограничења уписују се у Централну евиденцију привремених ограничења на основу Закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре који је крајем 2015. године усвојен у Народној Скупштини.

Успостављање Централне евиденције омогућено је на основу Споразума који је Министарство спољних послова Краљевине Норвешке потписало са Владом Републике Србије 2013. године, а циљ пројекта је подршка реформи државне управе, јачање владавине права и конкурентности. 

 
За годину дана рада система за издавање електронских грађевинских дозвола, примљено 63.336 захтева - 5. јануар 2017.

За годину дана, колико је прошло од успостављања Централне евиденције обједињених процедура издавања електронских грађевинских дозвола, преко информационог система који води Агенција за привредне регистре у координацији са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, примљено је 63.336 захтева.

Од укупног броја поднетих захтева, 59.946 или 95 одсто је већ окончано, што указује на изузетну ефикасност електронског система и институција које ове процедуре спроводе.

Преко ове платформе тренутно се спроводи 27 процедура и поступака у вези са издавањем електронских грађевинских дозвола, а захтеве обрађује 7200 одговорних лица у оквиру 1.200 институција у чијој је надлежности издавање различитих врста одобрења и дозвола из области грађевинарства.

С обзиром да је од укупног броја окончаних процедура чак 69 одсто захтева (41.518) решено позитивно, може се закључити да је систем издавања електронских грађевинских дозвола у потпуности заживео како од стране државних органа и институција које су, без већих проблема, прешле са начина рада у папиру на рад у заокруженом информационом систему, тако и од стране корисника који су са успехом, за годину дана, савладали све техничке изазове и прешли на електронско спровођење процедура и достављање докумената искључиво у електронском облику.

Агенција се захваљује свим корисницима информационог система на великом разумевању и доброј сарадњи током трајања овог пројекта и изражава очекивање да ће се даљи развој система успешно наставити и током 2017. године, уз сарадњу и помоћ ресорног министарства.

Преглед по типу поступака спроведених у протеклих годину дана изражен је у следећем табеларном приказу:

Тип захтева Бр. поднетих  пријава
Подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова 10605
Подношење захтева за измену локацијских услова 10259
Подношење пријаве радова 9133
Подношење захтева за издавање грађевиснке дозволе 6065
Подношење захтева за издавање употребне дозволе 4483
Подношење захтева за остале поступке (одустанак, клаузула правноснажности, исправка техничке грешке и сл.) 4241
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену локацијских услова 3020
Подношење пријаве завршетка израде темеља 2745
Упис права својине и издавање решења о кућном броју 2502
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену решења о одобрењу извођења радова 2327
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену грађевинске дозволе 1929
Подношење усаглашеног захтева за издавање употребне дозволе 1299
Подношење захтева за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру 1238
Подношење пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу 1106
Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара 846
Подношење захтева за измену грађевинске дозволе 798
Подношење захтева за измену локацијских услова 462
Подношење захтева за измену решења о одобрењу извођења радова 105
Подношење захтева за издавање привремене грађевиснке дозволе 50
Подношење жалбе/приговора 47
Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара на основу усаглашеног захтева 24
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену привремене грађевиснке дозволе 17
Достављања пројекта за извођење за објекте из члана 133. за које су предвиђене мере заштите културних добара 11
Контрола активности на предмету-Регистратор 10
Креирање захтева за покретање прекршајног поступка-Регистратор 5
Подношење захтева за измену привремене грађевиснке дозволе 5
Замена решења по жалби/приговору 4
Укупно: 63336

 

 

Aрхива вести

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR