среда 16. јануар 2019.

Get Adobe Flash player

Архива 2011

Усвојени закони у Народној скупштини (ВИДЕО) - 27. децембар 2011

Народна скупштина је 26. децембра усвојила измене и допуне Закона о привредним друштвима и Закона о Агенцији за привредне регистре, а народни посланици су усвојили и потпуно нови Закон о поступку регистрације.

На основу усвојених закона, административне процедуре за регистрацију правних лица и предузетника у АПР-у биће додатно скраћене, а правни оквир којим се уређује корпоративно пословање домаће привреде биће значајно унапређен.

Изјаву директора Звонка Обрадовића о новинама које ће ови закони произвести у раду Агенције за привредне регистре, погледајте овде.

 
Јавно представљање Регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 30. новембар 2011


Директор АПР-а Звонко Обрадовић представио је учесницима Националног буџетског форума 2011 Регистар мера и подстицаја регионалног развоја. Реч је о регистру који на једном месту обједињује податке из 10 државних институција које додељују средства за подстицање регионалног развоја. Преко интерактивне Мапе регистра мера и подстицаја регионалног развоја ускоро ће бити доступни подаци о врсти и висини улагања, даваоцима и корисницима ове врсте помоћи.

Изјава директора Звонка Обрадовића:

 

 
Упозорење привредницима поводом појаве лажних инспектора и продаваца података АПР - 25. новембар 2011


Агенција за привредне регистре (АПР) УПОЗОРАВА све привредне субјекте и предузетнике којима ових дана наводни представници АПР-а достављају цд-ове и други штампани материјал са базама података о регистрованим компанијама да је реч о лицима која се лажно представљају и на превару наплаћују услуге које су комерцијалне природе, па самим тим нису обавезујуће за привредне субјекте.

Такође, упозоравамо и на појаву лажних инспекторки АПР- а које на територији Новог Сада обилазе предузетничке радње, вршећи наводну контролу у име ове агенције, за шта наплаћују накнаду.

Агенција за привредне регистре наглашава да привредним субјектима доставља регистроване податке из својих база података искључиво на писмени захтев корисника, преко посебне службе у Агенцији.

Такође, обавештавамо предузећа и предузетнике да АПР НЕМА своју инспекцију која врши контролу на терену, нити има теренске службе које достављају било какав штампани материјал са подацима о регистрованим компанијама.

Видео материјал са изјавом директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића можете погледати овде:

 
У АПР регистровано 187 спортских организација - 31. октобар 2011

Од 23. септембра 2011. године, када је почела регистрација спортских организација у Агенцији за привредне регистре, у електронски Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта је регистровано оснивање 78 нових спортских организација, док је 109 организација ускладило своје статуте и интерна акта са новим законом о спорту и завршило процедуру превођења у АПР-у. Тиме су ове спортске организације испуниле своју законску обавезу, док је осталима остао рок за пререгистрацију до 12. априла идуће године.

Видео изјава регистраторке Регистра спорта Нивес Чулић:

 
Од идуће године, скраћење процедура за регистрацију и отварање фирме - 30. октобар 2011

Видео изјава директора Звонка Обрадовића:

 
За девет месеци, у АПР основано 6400 а обрисано више од 10 хиљада предузећа - 10. октобар 2011

За првих девет месеци ове године, у Регистру привредних субјеката је основано 6400 привредних друштава или 15 одсто мање него у истом периоду прошле године. Такође, од јануара до краја септембра у регистар је уписано и 24017 предузетничких радњи, 13 одсто мање него у истом периоду прошле године.

Према статистици АПР, из регистра је за првих девет месеци ове године угашено 10800 предузећа, док је у истом периоду прошле године обрисано 5.347 привредних друштава. На оволики раст брисаних предузећа највише је утицао аутоматски стечај који је почео да се примењује од средине прошле године.

Од почетка примене закона о аутоматском стечају, АПР је по службеној дужности из Регистра привредних субјеката обрисала 14.325 предузећа. И док је 2010. године по овом основу угашено 5980 предузећа,  од почетка ове године до 6. октобра је из регистра већ обрисано 8345 привредних друштава.    
    
И ове године, највише основаних и брисаних привредних друштава регистровано је за делатност неспецијализоване трговине на велико, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, грађевинских и предузећа за друмски превоз. Такође, од почетка године основан је велики број (169) нових ресторана,  док је међу брисанима чак 188 предузећа обављало услужне активности подршке пословању.  

Делатности које преовлађују код новооснованих али и код угашених предузетника су ресторани, трговинске радње са мешовитом робом, фризерски, козметички салони и таксисти.   
 
Начин објављивања одлуке о расподели добити за јавна предузећа - 7. октобар 2011

Специфичан положај јавних предузећа по питању доношења и ступања на снагу одлуке о расподели добити, па следствено томе и одлуке о покрићу губитака (ступају на снагу по добијању сагласности оснивача), условила су и специфична решења везана за објављивање ових докумената у склопу целокупне документације о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, на интернет страници Агенције за привредне регистре Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.

Ово практично значи да ће Регистар финансијских извештаја у поступку обраде и објављивања документације о усвајању годишњих финансијских извештаја за 2010. годину које су доставила јавна предузећа, поступити тако да ће завршити обраду и објавити документацију укључујући и предметну одлуку, без обзира да ли је уз њу достављена сагласност оснивача. Али ако је достављена сагласност оснивача и она ће бити објављена заједно са том одлуком.

У циљу обезбеђивања поузданих и потпуних информација о финансијским извештајима на интернет страници Агенције (што је превасходно у интересу јавних предузећа), позивамо сва јавна предузећа која су из неких разлога пропустила да доставе сагласност оснивача, а имају је, да је доставе овом регистру ради објаве. Исто тако она јавна предузећа која још увек нису добила ову сагласност, могу одмах по њеном добијању да је проследе Регистру, у ком случају ће и она бити накнадно објављена.

Подсећамо јавна предузећа да сагласност на одлуку о расподели добити треба да доставе најкасније до 31.12.2011. године, обзиром да је то крајњи рок за завршетак обраде финансијских извештаја за извештајну 2010. годину.
 
Истиче рок за достављање усвојених редовних годишњих, односно консолидованих финансијских извештаја - 29. септембар 2011


Агенција за привредне регистре (АПР) још једном подсећа све обвезнике ревизије да сутра 30. септембра 2011. године истиче законски рок за достављање прописане документације о усвајању редовних годишњих, односно консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину.

Документација о усвајању редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја доставља се искључиво поштом у виду препоручене поштанске пошиљке на адресу: Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, Бранкова 25, 11000 Београд.

Документација садржи:

 • попуњен Захтев за објављиваље документације и регистрацију коригованог финансијског извештаја (образац АПР), потписан од стране законског заступника и оверен печатом правног лица – у оригиналу
 • одлука да је скупштина или други надлежни орган обвезника усвојио редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај или изјава законског заступника да од стране надлежног органа обвезника није донета одлука о усвајању (уз навођење разлога због којих та одлука није донета- оригинал или оверена копија)
 • извештај ревизора о обављеној ревизији редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја потписан од стране овлашћеног ревизора и оверен печатом предузећа за ревизију (оригинал)
 • одлука о расподели добити односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају (ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши покриће губитка)  или изјава законског заступника да није донета одлука о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају (ако није донета одлука)
 • кориговани редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај, ако садржи корекције у односу на достављени годишњи односно консолидовани финансијски извештај
 • годишњи извештај о пословању за правна лица која послују као отворена акционарска друштва
 • доказ о уплати накнаде за објављивање документације из члана 31. Закона о рачуноводству и ревизији о усвајању редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја на рачун Агенције за привредне регистре број 840-29775845-87, уз уписивање одговарајућег позива на матични број (3.000,00 динара)

Посебно упозоравамо све обвезнике ревизије чији редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај за 2010. годину није регистрован у Агенцији, да поступак регистрације документације о усвајању финансијског извештаја, неће бити могућ док се не отклоне недостаци из редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја. Информације о овим недостацима доступне су на овој интернет страни, одељак Финансијски извештаји и бонитет, линк Претраживање финансијских извештаја за 2010 годину.

Све додатне информације доступне су на овој интернет страници, у оквиру одељка Финансијски извештаји и бонитет.
 
Спортски Савез Србије први се пријавио за пререгистрацију у Регистру спорта (ВИДЕО) - 23. септембар 2011

Подношењем прве пријаве за пререгистрацију, коју је у име Спортског Савеза Србије поднео његов председник Александар Шоштар, у АПР је и званично почео са радом Регистар спорта, у који ће се, према очекивањима, уписати око 16 хиљада спортских удружења, друштава и савеза.          

На конференцији за новинаре, организованој поводом почетка рада Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта, говорили су директор АПР Звонко Обрадовић, помоћник министра у сектору за спорт Драган Атанасов и председник Спортског Савеза Србије Александар Шоштар.

Овде можете погледати комплетне видео изјаве свих учесника конференције: 


 
Радни састанак спортских савеза, удружења и друштава са представницима АПР (ВИДЕО) - 22. септембар 2011


У организацији Министарства омладине и спорта и Спортског  Савеза Србије, у среду, 21. септембра, у Палати „Србија“ одржан је радни састанак спортских савеза, удружења и друштава  с представницима АПР, на коме су разматрана конкретна питања у вези почетка регистрације спортских организација у новоустановљени јединствени електронски Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, који од 23. септембра почиње с радом у Агенцији за привредне регистре.

Радном састанку су присуствовали министарка омладине и спорта Снежана Самарџић – Марковић, председник Спортског Савеза Србије Александар Шоштар, директор АПР Звонко Обрадовић, регистраторка за спортска удружења, друштва и савезе Нивес Чулић, помоћница регистратора Александра Рашковић и извршилац регистратора за спортске организације Филип Качаревић.

Видео изјаву директора АПР Звонка Обрадовића са тог састанка можете погледати овде.
 
Регистар судских забрана почео с радом - 19. септембар 2011


У Агенцији за привредне регистре (АПР) данас је почео да ради Регистар судских забрана који ће грађанима у Србији омогућити јавност података о забранама отуђења или оптерећења над покретним стварима, непокретностима или стварним правима на непокретностима.

Видео изјаву Тање Вукотић Маринковић, регистратора Регистра судских забрана у Агенцији за привредне регистре можете погледати овде:

 
Регистар спортских удружења почеће да ради 23. септембра - 1. септембар 2011


Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта почеће са радом 23. септембра 2011. године, у  складу са одредбом члана 194. Закона о спорту (Сл.гласник 24/2011 од 04.04.2011 године).

Детаљне информације о регистру и процедурама у вези поступка регистрације, као и примерке образаца за регистрацију можете пронаћи у одељку Регистар спортских удружења.

Прописе којима су дефинисани процедура регистрације и начин вођења регистра можете погледати у одељку Прописи - Правилници.

 
Обавеза привредних субјеката – дужника у финансијском реструктурирању - 29. август 2011


Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава („Службени гласник РС“, бр.36/2011), ступио је на снагу 2. јуна 2011. године и почиње да се примењује 1. септембра 2011. године. Како је одредбом члана 14. став 1. наведеног закона прописано да се финансијско реструктурирање окончава уговором о финансијском реструктурирању,  док је одредбом става 3. прописано да дужник мора најкасније у року од два радна дана од дана закључења уговора доставити закључени уговор из става 1. регистру привредних субјеката ради регистрације забележбе о постојању тог уговора, то се указује привредним субјектима – дужницима у финансијском реструктурирању на предметну обавезу.
 

 
Регистар судских забрана почеће да ради 17. септембра - 29. август 2011


Од 17. септембра у Агенцији за привредне регистре почеће да ради Регистар судских забрана,  установљен Законом о извршењу и oбезбеђењу  ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 од  09.05.2011. године).

У одељку Регистар судских забрана пронаћи ћете више информација о овом регистру, начину претраживања података садржаних у регистру и потребној документацији за подношење захтева за упис, измене, допуне или брисање привремених мера.

Такође, у овом одељку налазе се и примерци образаца и износи накнада за услуге које у оквиру овог регистра пружа Агенција.

 
Редовно одржавање система - 19. август 2011


Обавештавамо све кориснике електронских услуга АПР да ће због редовног одржавања система приступ Интернет презентацији Агенције бити повремено отежан у наредна два часа.
 

 
После завршене пререгистрације, у Регистру удружења уписано 14.866 правних лица (ВИДЕО) - 16. август 2011


Поводом завршетка пререгистрације и уписа свих постојећих удружења грађана у јединствени електронски Регистар удружења, у АПР је одржана конференција за новинаре на којој су учествовали министар за људска и мањинска права,  државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић, директор АПР Звонко Обрадовић, директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Ивана Ћирковић и директор удружења „Грађанске иницијативе” Миљенко Дерета.

За двадесет месеци, у Регистар удружења уписано је 10.549 постојећих удружења, раније регистрованих у другим евиденцијама, која су имала обавезу да ускладе своју документацију с новим законом о удружењима и поднесу регистрациону пријаву усклађивања. Поред њих, АПР је основала и 4.317 нових удружења грађана, док се у обради налази још 2.300 пријава за упис усклађивања код којих се чека допуна документације за регистрацију.

Од удружења која су била уписана у регистрима који су се водили према старим прописима, обрисано је 16.982 друштвене организације, удружења грађана или њихових савеза јер нису у законском року поднели пријаву за упис усклађивања. Око 8.000 правних лица није се уписало у регистар јер је реч о спортским удружењима која ће од 23. септембра бити уписивана у посебан регистар, док је око 5.000 правних лица чинило делове удружења која се према важећем закону не уписују у Регистар удружења.

Видео изјаве учесника конференције за новинаре можете погледати овде.

 
Пословање економских целина у Републици Србији у 2010. години - 9. август 2011


Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2010. години, израђено на основу збирно обрађених података из консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину и усвојених консолидованих финансијских извештаја за 2009. годину, који су достављени Агенцији у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Саопштењем су обухваћене економске целине које су пословале у привреди, сектору банака, сектору осигурања, сектору финансијског лизинга, затим економске целине у области пословања са хартијама од вредности, као и  у непрофитном сектору.
 
У Саопштењу је поред прегледа броја матичних и зависних правних лица, као и броја запослених, по сегментима економских целина, дат и упоредни приказ основних финансијских позиција на основу којих се могу сагледавати њихова успешност пословања и финансијски положај. Истовремено, дато је и учешће тих целина у укупним перформансама одређене групе правних лица.

Према подацима АПР, У Републици Србији у 2010. години у кругу консолидовања пословало је 2.840 правних лица, у оквиру 815 економских целина. Консолидовани финансијски извештаји обрађени су за 796 економских целина које у свом саставу имају 2.362 зависна правна лица, а запошљавале су 421.717 радника. Највише економских целина пословало је у  привреди (96,7%).

Благи опоравак привредне активности током 2010. године, према подацима из консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину, одразио се и на остварене резултате пословања економских целина, тако да скоро сви сегмети бележе позитивна кретања. При томе, економске целине које су пословале у секторима осигурања и финансијског лизинга исказују повећање добитка, а економске целине у привреди и непрофитном сектору, су после негативног пословања у претходној години, у 2010. години пословале са добитком.

Саопштење о пословању економских целина У Републици Србији у 2010. години је објављено у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.

 
Јавна расправа о предлогу Нацрта закона о поступку регистрације у АПР (ВИДЕО) - 29. јул 2011


Радна група за израду Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре припремила је предлог Нацрта који се од данас налази у јавној расправи.

Постојећи Закон о регистрацији привредних субјеката у примени је од 2004. године, а потреба доношења новог закона о поступку регистрације проистекла је из више разлога. Први је доношење новог Закона о привредним друштвима ( „Сл. гласник РС“, број 36/2011) чија ће примена почети 1. фебруара 2012. године и који ће донети  новине у начину организовања привредних субјеката, али и регистрацији много већег сета корпоративних података у Регистру привредних субјеката.

Други разлог је проширење надлежности Агенције која је у тренутку оснивања водила три регистра а тренутно се у њеној надлежности налази 15 регистара, тако да се појавила потреба за усклађивањем поступка регистрације у свим регистрима које води ова агенција.

Треће, овим законом биће отклоњене нејасноће које су проистекле у току седмогодишње праксе вођења електронских регистара чиме ће бити отклоњене правне празнине и прецизиране поједине одредбе садашњег закона.

Кључне карактеристике новог закона су:  обухватање поступка регистрације и евиденције свих правних лица, финансијских извештаја и уговорних обавеза које се региструју/евидентирају у Агенцији; прецизније дефинисање појмова регистрације и евиденције у односу на поступке који се воде у Агенцији;  укидање ретроактивног дејства уписа односно регистрације; смањење трошкова поступка регистрације; уређивање поступка регистрације у свим регистрима на јединствен начин; развијање електронске комуникације и електронских сервиса.

Нови Закон о поступку регистрације треба да побољша ефикасност регистрације, смањи административне препреке за обављање пословања и унапреди привредни амбијент за домаће и стране инвеститоре. 

АПР вас позива да се активно укључите у јавну расправу и својим предлозима унапредите предлог Нацрта закона о пуступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Ваше примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на и-маил адресу: zakonoregistraciji@apr.gov.rs

 
Пословање финансијских институција у 2010. години - 6. јул 2011


Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2010. години. Саопштењем су  обухваћене финансијске институције које су пословале у Републици Србији у 2010. години у сектору банака, сектору осигурања, сектору финансијског лизинга, затим брокерско дилерска друштва, друштва за управљање добровољним пензијским и инвестиционим фондовима, затворени и приватни инвестициони фондови, као и друге финансијске институције.

Саопштење је урађено на основу збирно обрађених података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину и усвојених годишњих финансијских извештаја за 2009. годину тих институција, који су достављени Агенцији у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

У Саопштењу је дат упоредни приказ података по врстама финансијских институција, као и преглед броја институција и броја запослених у њима, уз приказ финансијских позиција на основу којих се могу сагледавати њихова успешност пословања и финансијски положај.

Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2010. години је објављено у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.
 

 
Измењене накнаде у Регистру привредних субјеката и Регистру јавних гласила - 4. јул 2011

Од данас, 4. јула 2011. године, ступила је на снагу Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила (Службени гласник РС 46/2011), на основу  које се на све захтеве за регистрацију поднете Регистру привредних субјеката и Регистру јавних гласила примењују нови износи накнада.

Нове износе накнада погледајте на овој интернет страници, у одељку Прописи - Одлуке, или у оквиру Регистра привредних субјеката - привредна друштва/предузетници, одељак - Накнаде.

 
Прелиминарна збирна обрада консолидованих финансијских извештаја за 2010. биће завршена до 28.06. - 20. јун 2011

АПР подсећа обвезнике да је 28. јун последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену регистрованог консолидованог финансијског извештаја, сагласно прописима. Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора или налога надлежног државног  (инспекцијског) органа.

Прелиминарна збирна обрада не утиче на обавезе правних лица за које није окончан поступак регистрације консолидованих финансијских извештаја. Ови обвезници су дужни да поступе по достављеном обавештењу о утврђеним недостацима у финансијском извештају које морају да отклоне у задатим роковима.

Окончањем прелиминарне збирне обраде, Регистар ће припремити индивидуалне податке из регистрованих консолидованих финансијских извештаја за објављивање на нашој интернет страници. Ови подаци биће објављени у првој половини јула и доступни су јавности у наредне три године.

 
Измењена Уредба о висини накнада за упис удружења у Регистар удружења - 17. јун 2011


Од суботе, 18.јуна 2011. године, почиње да се примењује Уредба о изменама и допунама уредбе о висини накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра удружења, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41/2011 од 10.06.2011. године.

Висину нових накнада можете погледати на овој Интернет страници, у одељку Прописи-Уредбе.

 
Пословање привреде у 2010. години (ВИДЕО) - 8. јун 2011


Регистратор Регистра финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић је, данас, поводом објављивања Саопштења о пословању привреде у Републици Србији у 2010. години у Агенцији за привредне регистре (АПР) одржала конференцију за новинаре.

Резултати пословања и финансијски потенцијали српске привреде дати су на основу података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину за 90.985 привредних друштава, који су примљени и обрађени ове године у Агенцији.

После значајног погоршања већине финансијских перформанси у претходној години, према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину, у пословању привредних друштава могу се приметити извесни позитивни помаци. Благо оживљавање привредне активности одразило се на раст укупних прихода од 12,5% у поређењу са претходном годином, а исказани су у износу од 7.117 млрд динара. И поред инфлаторних кретања и депресијације курса, тај раст је био главни генератор значајног повећања пословног добитка од чак 50,5% у односу на претходну годину, што је и допринело да привредна друштва у Републици Србији у 2010. години послују са губитком који је мањи у односу на претходну годину (за 12,2%).

Међутим, иако је заустављен интензиван раст губитака карактеристичан за претходне две године, губитак исказан у 2010. години још увек је двоструко већи у односу на преткризну годину и износио је 90 млрд динара.

Оно што посебно треба истаћи приликом сагледавања пословања привредних друштава је то да је у 2010. години, поред и даље доминантног учешћа неразменљивих сектора, смањена диспропорција између разменљивих и неразменљивих сектора у укупним перформансама привреде. Заустављање вишегодишње тенденције раста учешћа неразменљивих сектора у укупним резултатима српске привреде је потенцијални импулс у правцу даљег одрживог развоја привреде у коме ће извоз представати главну карику.

При томе, и разменљиви и неразменљиви сектори су пословали са губитком, с тим што је губитак разменљивих сектора значајно смањен у односу на претходну годину (за 63,3%), а неразменљиви сектори су из зоне позитивног пословања прешли у зону пословања са губитком.

У сфери разменљивих сектора позитивне тенденције присутне су код привредних друштава из сектора В – Рударство која су пословала са добитком од 13 млрд динара, за разлику од претходне године када су пословала негативно. Истовремено, иако су привредна друштва из сектора C - Прерађивачка индустрија пословала са највећим губитком (32 млрд динара), који чини трећину укупног губитка привреде, он је смањен за 23,5% у односу на претходну годину.

Код неразменљивих сектора привредна друштва из сектора Ј – Информисање и комуникације задржала су позитивно пословање и исказала су добитак у износу од 4 млрд динара, што је за 6,3% више у поређењу са претходном годином. Међутим, привредна друштава из сектора G – Трговина на велико и мало ... и  F – Грађевинарство, која су у претходној години пословала са добитком, у 2010. години су исказала губитак (5 млрд динара односно 12 млрд динара), док је губитак привредних друштава из сектора H – Саобраћај и складиштење вишеструко увећан и износи 12 млрд динара.
 
Посматрано по величини, највећи утицај на исказане губитке, као и претходних година, имала су велика привредна друштва. Међутим, њихов губитак је скоро преполовљен у односу на претходну годину и износи 42 млрд динара. Поред ових, треба поменути и средња привредна друштва чији је губитак смањен за чак 68,2%. Насупрот томе, мала привредна друштва, која су 2009. години једина пословала позитивно, у 2010. години, услед драстичног раста, пре свега, финансијских расхода (64,5%) проузоркованог њиховим растућим задуживањем, исказала су губитак у износу од 38 млрд динара.

Посебно изражени проблеми са којима се суочава српска привреда, и у 2010. години, били су хронична неликвидност и пословање у зони високе задужености, а праћени су даљим нагомилавањем губитака из претходног периода.

Прилично неповољни услови пословања утицали су да привредна друштва своје ресурсе усмере, првенствено, на текуће пословање, па су укупна инвестициона улагања у 2010. години само незнатно повећана (1,6%) у односу на претходну годину. Привредна друштва су у 2010. години ангажовала 10.303 млрд динара укупних средства и 4.104 млрд динара капитала.

На слабљење финансијског положаја и растућу задуженост привредних друштава несумљиво упућује смањено учешће сопствених извора финансирања, и то са 36,4% у 2009. години на 32,9% у 2010. години. Поред тога, као директна последица недостатка дугорочног капитала за одржавање ликвидности на постојећем обиму пословања, у структури позајмљених извора финансирања бржи раст бележе краткорочне обавезе од дугорочних (12,4% односно 10,0%), па је последично и негативан нето обртни капитал исказан у износу од 187 млрд динара и повећан је за 12,6% у односу на претходну годину. Имајући у виду да је за износ негативног нето обртног капитала стална имовина финансирана из краткорочних извора, то упозорава на озбиљну угроженост измиривања текућих обавеза односно недовољну ликвидност привредних друштава, што даље потврђује и рацио текуће ликвидности на нивоу привреде од 0,65.

Поред тога, пословање привредних друштава у Републици Србији континуирано оптерећује и висок износ кумулираних губитака из претходног периода, који су повећани скоро за петину у поређењу са претходном годином и износе 1.948 млрд динара. Губици до висине капитала износе 1.293 млрд динара, а губици изнад висине капитала износе 654 млрд динара.

Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2010. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.
 

 
Нови регистри који ће бити успостављени у АПР до краја године (ВИДЕО) - 3. јун 2011

Видео изјава директора Звонка Обрадовића:

 
Представљање Регистра мера и подстицаја регионалног развоја у Белој Паланци - 27. мај 2011

На седници Националног савета за регионални развој, одржаној у Белој Паланци, директор Звонко Обрадовић представио је идејно решење пројекта Регистар мера и подстицаја регионалног развоја који ће јуна бити покренут у Агенцији.

Видео изјава директора Звонка Обрадовића:

 
У АПР успостављен нови Регистар судских забрана - 26. мај 2011

У АПР ће од 17. септембра ове године почети са радом Регистар судских забрана,  установљен Законом о извршењу и oбезбеђењу  ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 од  09.05.2011. године).

Регистар судских забрана представља јавну евиденцију која садржи податке о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима, под условима прописаним законом.

Регистар је јединствена, централна електронска база података, а Законом о извршењу и обезбеђењу прописана  су овлашћења и дужности регистратора који води регистар, као и обавеза регистрације, подаци који се уписују у Регистар, потребна документација за упис у Регистар, доступност података из Регистра и поступак уписа у Регистар.

Упис у Регистар судских забрана има декларативан карактер, односно од тренутка уписа и објављивања података на Интернет страници АПР сматраће се да су трећа лица упозната са постојањем забране и нико неће моћи да се позива на то да му подаци који су ту уписани нису били познати.

 
У Регистру туризма регистровано више од хиљаду туристичких агенција - 24. мај 2011

Тренутно се у Регистру туризма води 1.027 активних туристичких агенција. Ове агенције имају лиценцу за организовање и посредовање у организацији туристичких путовања, па су као такве и уписане у Регистар туризма који је успостављен у АПР-у  1. јануара прошле године.

Од почетка ове године до 18. маја регистровано је  40 нових туристичких агенција.

Од почетка рада Регистра туризма, до сада је обрисана 43 туристичке агенције, а само током ове године брисано је 10 агенција.

Појединачни подаци о регистрованим туристичким агенцијама могу се пронаћи на овој Интернет страници, у оквиру Регистра привредних субјеката. У зависности од тога да ли је агенција регистрована као привредно друштво или предузетник, одговарајућој претрази података приступа се уносом назива агенције или матичног броја. Бесплатна претрага података омогућује увид у регистроване податке о пуном пословном имену и седишту фирме, претежној делатности, капиталу, оснивачима, директору, заступницима, огранцима, као и податке из  финансијских извештаја за последње три године.

У  одељку Претрага података Регистрa туризма могу се проверити и подаци о лиценци, типу туристичке агенције (организатор туристичког путовања или посредник), датуму почетка и важења полисе, као и новчаном износу полисе осигурања.

 
Почетак регистрације уговора о финансијском лизингу чији су предмет непокретне ствари (ВИДЕО) - 17. мај 2011

Закон о изменама и допунама закона о финансијском лизингу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.31/2011 од 09.05.2011. године, ступио је на снагу 17.05. 2011. године.

У Регистру финансијског лизинга од тог датума региструју се, поред  уговора о финансијском лизнигу чији су предмет  покретне непотрошне ствари (опрема, постројења, возила и сл.) и уговори о финансијском лизнигу чији су предмет  непокретне ствари које могу бити предмет права својине у смислу закона који уређује својинскоправне односе (објекти и земљишта).

Висина накнаде за упис уговора о финансијском лизнигу чији су предмет  непокретне ствари одређује се у складу са Правилником о висини накнаде за услуге које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра финансијског лизинга („Сл. гласник РС“, бр. 111/05; 67/06; 94/10).

 
Обавештење удружењима која се нису пријавила за усклађивање у законском року (ВИДЕО) - 17. мај 2011

Удружења и друштвене организације који се до 22. априла ове године нису пријавили за упис усклађивања у Регистар удружења, од данас се налазе у поступку ликвидације.

На овој интернет страници, у оквиру Регистра удружења, у одељку Претраге података,  под тачком 5. постављена је нова Претрага неусклађених удружења/друштвених организација у поступку ликвидације где је објављен списак удружења и друштвених организација који нису поднели пријаву за упис усклађивања у законском року. Претрага удружења/друштвених организација који се налазе на списку за поступак ликвидације врши се по називу или по матичном броју.

Агенција за привредне регистре ће у периоду од 30 дана од дана објаве овог списка, односно за време трајања поступка ликвидације, и даље примати пријаве за упис усклађивања. То значи да ће се пријаве за упис усклађивања које су предате у овом периоду третирати као пријаве предате у законском року.

По истеку рока од 30 дана, односно од 17.06.2011. године Агенција ће још једном ажурирати податке и поново објавити списак удружења и друштвених организација који нису предали пријаву за упис усклађивања закључно са тим датумом. Потом ће се решењем регистратора извршити брисање ових правних лица из регистра.

Наиме, сва постојећа удружења и друштвене организације имали су рок од осамнаест месеци да поднесу пријаву за усклађивање са Законом о удружењима у Агенцији за привредне регистре (чл. 78. и 79. Закона о удружењнима, „Сл.гласник РС“, број 52/09).

Законом о удружењима је предвиђено да се над оним удружењима и друштвеним организацијама који нису испунили ову обавезу покрене поступак ликвидације. Циљ ове активности је успостављање јединственог регистра са ажурном базом података и тачним бројем удружења која активно делују на територији Републике Србије.

 
Почетак издавања података из финансијских извештаја за 2010. год. и услуга бонитета са тим подацима - 16. мај 2011

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све кориснике да ће подаци из редовних годишњих финансисјких извештаја за 2010. годину, као и услуге бонитета у којима су укључени ти подаци – подаци и извештаји о бонитету и скоринг привредних друштава утврђен за период од 2006. до 2010. године бити доступни свим заинтересованим корисницима од петка, 20. маја 2011. године.

Имајући у виду да је утврђен нови скоринг привредних друштава односно оцена њихове способности измиривања обавеза за период од 2006. до 2010. године, од тог дана ће престати да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2005. до 2009. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се у одељку Финансијски извештаји и бонитет линк Евиденција издатих скоринга.

Молимо све кориснике да пре наручивања поменутих услуга на интернет страници Агенције у одељку Финансијски извештаји и бонитет, линк Објављивање финансијских извештаја провере да ли је извршена регистрација редовног годишњег финансијског извештаја за 2010. годину за правно лице односно предузетника за кога захтевају податке, извештаје или скоринг. Уколико није извршена регистрација тог финансијског извештаја, све док обвезник не отклони недостатке у извештају који је доставио Агенцији, услуге ће се издавати без података за 2010. годину. Информације о недостацима у финансијским извештајима су доступне на линку Претрага финансијских извештаја за 2010. годину.

Агенција саветује корисницима који су већ наручили услуге, а не желе да сачекају укључивање података из финансијских извештаја за 2010. годину, да уплате по обавештењима, која су добили од Агенције, за те услуге изврше најкасније до среде, 18. маја 2011. године, како би правовремено обезбедили потребне податке, извештаје или скоринг. Свим корисницима који накнадно изврше уплату биће издате услуге са подацима за 2010. годину.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета доступне су у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Пружање услуга из Регистра.

 
Радна група за израду новог закона који ће објединити процедуре регистрације у АПР - 26. април 2011

Директор Звонко Обрадовић о формирању радне групе за израду закона који ће објединити процедуре и убрзати регистрацију у појединим регистрима које води АПР:

 
Последњи рок за пријем захтева за усклађивање удружења - 21. април 2011

Због Ускршњих празника, регистрациони захтеви за усклађивање удружења примаће се закључно са уторком, 26. априлом.

Агенција ће сматрати да су удружења испунила своју законску обавезу у року уколико до 26. априла своје захтеве и документацију за усклађивање предају у просторијама АПР или их пошаљу поштом.

 
Важно обавештење о радном времену током Ускршњих празника - 21. април 2011

АПР неће радити у петак, 22. априла, као и у понедељак, 25. априла, на основу Закона о државним и другим празницима у Републици Србији.

У уторак, 26. априла, Агенција ће радити са странкама према редовном радном времену - од 9 до 15 сати.

 
Прелиминарна збирна обрада редовних годишњих финансијских извештаја за 2010 биће завршена до 29.4. - 20. април 2011

АПР подсећа обвезнике да је 29. април последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену регистрованог годишњег финансијског извештаја, сагласно прописима. Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора или налога надлежног државног (инспекцијског) органа.

Прелиминарна збирна обрада не утиче на обавезе правних лица и предузетника за које није окончан поступак регистрације финансијских извештаја. Ови обвезници су дужни да поступе по достављеном обавештењу о утврђеним недостацима у финансијском извештају које морају да отклоне у задатим роковима.

Окончањем прелиминарне збирне обраде, Регистар ће припремити индивидуалне податке из регистрованих годишњих финансијских извештаја за објављивање на нашој интернет страници. Ови подаци биће објављени 9.маја и доступни су јавности у наредне три године.

Када се заврши обрада финансијских извештаја, Регистар ће отпочети са процесом израчунавања показатеља о бонитету и утврђивања скоринга, што је предуслов за пружање услуга бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2010. годину. Јавност ће накнадно бити упозната о тачном датуму почетка пружања услуга бонитета.
 

 
Уписом забележби о започетим поступцима намирења обезбеђена потраживања од 1,2 милијарде евра - 12. април 2011

У Регистру залоге до сада је регистровано 92.295 заложних права на покретним стварима и правима. Од почетка ове године, АПР-у је закључно са 12. априлом поднето 5.403 захтева за регистрацију, а регистровано је 4.906 заложних права.

Од почетка рада овог регистра уписано је 1030 забележби о започетом поступку намирења, а укупна потраживања која су обезбеђена уписаним залогама износе 1.264.570.257,59 евра.

У току ове године уписано је 100 забележби о покретању поступка намирења, са укупним потраживањем од 27.170.600,61 евра.

Поређења ради, прошле године је уписано 379 забележби о покретању поступка намирења, а вредност укупних потраживања која су била обезбеђена овим основним уписима достигла је износ од 196.642.712,10 евра.

Првих 5, најчешће уписиваних предмета залоге, за период 1.01.- 12.04.2011 године:

Врста предмета Број Проценти
Путничко возило 1836 18,12%
Теретно возило 1259 12,42%
Машине и опрема 1235 12,19%
Регистрована покретна ствар 1226 12,10%
Пољопривредно возило 979 9,66%
 
У Регистру јавних гласила уписано 1031 гласило - 5. април 2011

По врсти јавног гласила, у Србији је до 5. априла ове године регистровано 109 тв програма, 20 сервиса новинских агенција, 213 радио програма, 578 новина, 104 интернет јавних гласила и 7 осталих врста гласила која речју, сликом и звуком преносе информације.

Уколико се посматрају само новине, по динамици излажења, регистровано је 20 дневних новина, 92 недељника, 217 месечника, 43 полумесечника одн. двонедељника, 78 двомесечника, 83 кварталних одн. тромесечних новина, 10 полугодишњака, 18 годишњака и 17 осталих врста новина.

 
АПР се прикључује платформи за електронску размену података о регистрованим компанијама ЕУ (ВИДЕО) - 29. март 2011

Директор АПР Звонко Обрадовић потписао је данас у Дизелдорфу Меморандум о разумевању са директором немачког Министарства правде области Северна Рајна – Вестфалија Петером Кампом, на основу којег се Србија укључује у Пилот пројекат за израду платформе за електронску размену података о регистрованим компанијама. Потписивању меморандума присуствовао је и регистратор у Регистру привредних субјеката Миладин Маглов.

Циљ овог пројекта је успостављање заједничке базе података о компанијама, њиховим огранцима и финансијским извештајима за Србију, Немачку, Ирску, Аустрију, Швајцарску и Македонију. Пилот пројекат ће послужити као образац за успостављање јединственог система регистрације и базе података компанија на нивоу целокупне Европске уније у наредном периоду, а најкасније до 2014. године.

Пројекат представља заједничку платформу Европске комисије и владе Савезне Републике Немачке у чије име пројектом руководи Министарство правде области Северна Рајна - Вестфалија.

Од Агенције за привредне регистре је затражена подршка за иницијативу која се односи на пружање података и развој посебног интерфејса који ће унапредити европску интероперабилност у области деловања привредних регистара.

 
Постојеће задужбине и фондације очекује упис у нови регистар АПР (ВИДЕО) - 22. март 2011


Постојеће задужбине, фондације и фондови, уколико желе да наставе са својим активностима, мораће да ускладе своје статуте и остала акта са одредбама новог закона о задужбинама и фондацијама. То значи да ће они у наредних годину дана морати да поднесу пријаву за усклађивање како би били уписани у јединствени електронски Регистар задужбина и фондација који је у АПР почео са радом 1. марта ове године.
Рок за упис усклађивања трајаће 12 месеци и истиче 1.03.2012. године, а задужбине и фондације које не изврше ово усклађивање, престаће формално да постоје.
Према подацима Министарства културе, које је Агенцији поверило посао вођења електронског регистра, очекује се да ће се око хиљаду постојећих задужбина и фондација обратити Агенцији ради уписа у овај регистар.
Поред овог регистра, Агенција је од 1. марта почела да води и поступке за упис представништава страних задужбина и фондација у Регистар представништава страних задужбина и фондација.

 
Аутоматским стечајем из регистра избрисана 7.754 привредна друштва - 8. март 2011

У прва два месеца ове године основано је 1.270 нових привредних друштава и 4.579 предузетника. У истом периоду из Регистра привредних субјеката је обрисано 2.243 предузећа и 5.831 радња.

На оволики број брисаних привредних субјеката највише је утицао аутоматски стечај, јер је од почетка године до 28. фебруара АПР по овом основу обрисао 1.770 привредних субјеката. Над овим предузећима су судови широм Србије окончали поступке аутоматског стечаја и о томе обавестили Агенцију за привредне регистре која је по службеној дужности извршила поступак брисања из регистра.

Од почетка спровођења аутоматског стечаја, АПР је током прошле и ове године по овом основу из регистра обрисала укупно 7.754 привредна друштва.

 
Рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2010 истиче 28.02.2011. (ВИДЕО) - 23. фебруар 2011


Регистратор Регистра финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић је на данашњој конференцији за новинаре, одржаној у Агенцији за привредне регистре, подсетила сва правна лица и предузетнике који воде своје пословне књиге по систему двојног књиговодства да је 28. фебруар рок за подношење редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину.

До сада је у Агенцију стигло 12.000 извештаја у папирној форми и 70.000 преко интернета, од укупно 170.000 извештаја, колико се очекује да ће стићи у АПР.
Видео материјал са изјавом Регистратора Регистра финансијских извештаја и података о бонитету Ружице Стаменковић можете овде погледати.

 
Интернет страница www.apr.gov.rs међу 50 најбољих домаћих Веб презетнтација - 31. јануар 2011


Часопис "PC Press" и ове године је уврстио интернет страницу Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs у листу 50 најбољих домаћих веб презентација.

Wеб страница АПР је заузела друго место у категорији "Друштво", а свој избор жири је образложио следећом оценом: “Агенција за привредне регистре једна од ретких ефикасних државних институција. То доказује и сајт који пружа пуно информација о начину регистрације привредних друштава, уз претрагу података, те могућност слања захтева електронским путем.”

Жири часописа "PC Press" је закључио: “Када почињете да послујете са неком фирмом, најпре погледајте како она стоји на АПР-у!”. Целокупну листу можете погледати на http://www.pcpress.rs/

 
Регистровано хиљаду медија у Регистру јавних гласила - 26. јануар 2011


„Српско руски глас“ је назив новине која је регистрована као хиљадито јавно гласило у Регистру јавних гласила.

Оснивач овог панчевачког гласила – недељника је Друштво српско – руског пријатељства „Доситеј Обрадовић“.

У Регистру јавних гласила је од 14. октобра 2009. године, када је почео са радом, до данас регистровано укупно 1001 јавно гласило и то: 563 новине, 213 радио програма, 108 телевизијских програма, 20 сервиса новинских агенција, 90 интернет гласила и 7 других средстава јавног информисања. Од поменутог броја штампаних медија, 20 се односи на дневна издања, 91 на недељнике и 204 на месечнике.

 
Пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину - 21. јануар 2011


Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа сва правна лица и предузетнике, на које се односи Закон о рачуноводству и ревизији, да је ово друга година у којој се обједињени пријем финансијских извeштаја обавља у Агенцији, у којој је успостављен Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника. Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину је 28. фебруар 2011. године.

У току 2010. године у Агенцији су, упоредо са обрадом финансијских извештаја, обављане интензивне активности у циљу подизања квалитета финансијског извештавања кроз унапређење поступка пријема и обраде финансијских извештаја за 2010. годину што је условило и доношење измена и допуна правилника о пријему и обради финансијских извештаја 30. децембра 2010. године.

Најважније новине односе се, пре свега, на начин достављања финансијских извештаја састављених применом посебне апликације Агенције (финансијски извештај са XML датотеком), увођење захтева за регистрацију финансијског извештаја, као и могућност замене финансијског извештаја.

Као и претходне године, обвезницима је омогућено састављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину применом посебне апликације Агенције, која је доступна на овој интернет страници, у одељку Финансијски извештаји и бонитет. Међутим, значајна новина уведена ове године везана је за начин достављања електронског примерка тог извештаја. Наиме, коришћењем најсавременијих технологија рада које обезбеђују висок степен заштите, Агенција је омогућила обвезницима да електронски примерак финансијског извештаја, који задовољава све прописане рачунско логичке контроле, доставе директно из апликације, преко интернета, посредством посебног web сервиса, а одштампан примерак из те апликације доставе поштом. На тај начин дискете и ЦД са подацима из финансијског извештаја постају ствар прошлости, а уједно се елиминише и могућност оштећења или губитка електронског медија. Ова иновирана апликација поред свих добро познатих предности (једноставно састављање, комплетна рачунска и логичка исправност података, регистрација без плаћања накнаде) представља корак ближе увођењу правог електронског пријема финанасијских извештаја.

Уз то, поступак достављања финансијских извештаја значајно је поједностављен увођењем Захтева за регистрацију финансијског извештаја, који је прописан правилником. Сви обвезници су дужни да уз редовни годишњи финансијски извештај за 2010. годину, без обзира на то да ли је тај извештај састављен применом посебне апликације Агенције или у папирној форми, доставе и попуњен и оверен захтев. Тиме се обезбеђује сет неопходних података за обраду финансијских извештаја, а истовремено се и смањује број пратећих докумената који се достављају уз извештај с обзиром на то да се у образац захтева уноси обавештење о разврставању, као и подаци о лицу одговорном за састављање тог извештаја. Такође, унапређује се и ниво комуникације са обвезницима који треба да допринесе смањењу броја неуручених пошиљки, у вези са поступком обраде и регистрације финансијских извештаја.

Поред тога, новина је и дефинисање услова и начина замене редовних годишњих финансијских извештаја. Обвезници који утврде да у редовним годишњим финансијским извештајима које су већ доставили Агенцији, резултати пословања и финансијски положај нису исказани истинито и објективно, само изузетно, а најкасније до окончања прелиминарне обраде, могу захтевати замену тог извештаја и доставити нови редовни годишњи финансијски извештај уз Захтев за замену финансијског извештаја односно објављене документације и плаћање одговарајуће накнаде.

Подсећамо да се сви редовни годишњи финансијски извештаји за 2010. годину достављају искључиво поштом, у виду препоручене поштанске пошиљке на адресу:

Агенција за привредне регистре, Београд 6,

уз обавезно навођење одговарајућег поштанског фаха, и то:

 • за обвезнике који немају обавезу да врше ревизију финансијских извештаја, у електронској форми – фах 1000
 • за обвезнике ревизије, у писаној и електронској форми – фах 2000
 • за мала привредна друштва, задруге и огранке који немају обавезу да врше ревизију, у писаној форми – фах 3000
 • за предузетнике, у писаној форми – фах 4000
 • за мала друга правна лица, у писаној форми – фах 5000.

Датумом пријема финансијског извештаја у Агенцији сматра се датум наведен на поштанској пошиљци, односно дан када је финансијски извештај предат пошти. Ово важи и за папирне примерке финансијских извештаја са XML  датотеком који су претходно достављени преко интернета, посредством посебног web сервиса.

Детаљне информације о пријему финансијских извештаја доступне су на овој интернет страници, у одељку Финансијски извештаји и бонитет, линк Пријем финансијских извештаја и преко Инфо центра Агенције, тел. 011 20 23 350.

 
У АПР ускоро Регистар мера и подстицаја регионалног развоја - 5. јануар 2011


Директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић изјавио је новинској агенцији БЕТА да би од 1. фебруара ова aгенција требало да почне да води Регистар мера и подстицаја регионалног развоја.

Обрадовић је казао да би се тако „у јединствену базу података слили подаци из 11 министарстава и институција о средствима којима држава подстиче предузетништво и равномерни регионални развој“. Он је прецизирао да ће у овом регистру бити обједињени подаци о субвенцијама, инвестицијама у инфраструктуру, старт ап кредитима и донацијама, према територијалној распоређености.

Обрадовић је додао да ће, осим Регистра мера и подстицаја, у овој години почети да се воде електронски регистри домаћих и страних задужбина и фондација, Регистар спортских организација, јавних установа, Регистар судских забрана, док ће се у оквиру Регистра финансијског лизинга регистровати и подаци о лизингу непокретности.

 
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR