среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена:

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде.

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Регистрациона пријава уписа медија

Рег. пријава уписа података о медију који је регистрован у Регистру јавних гласила

Регистрациона пријава промене регистрованих података

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава промене података о медију - обавезни подаци215,66 KBПреузми
Додатак 01 - Назив медија71,27 KBПреузми
Додатак 02 - Податак о одговорном уреднику медија30,61 KBПреузми
Додатак 03 - Број дозволе за пружање медијске услуге за електронске медије27,72 KBПреузми
Додатак 04 - Податак о језику на коме се издаје медиј односно на коме се пружа медијска услуга27,87 KBПреузми
Додатак 05 - Податак о интернет, електронским и другим формама медија28,64 KBПреузми
Додатак 06 - Податак о интернет адреси27,85 KBПреузми
Додатак 07 - Податак о издавачу медија односно пружаоцу медијске услуге33,44 KBПреузми
Додатак 08 - Регистрација документа који садржи податке о лицима из члана 39. став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању29,03 KBПреузми
Додатак 09 - Податак о просечно продатом тиражу медија у календарској години 28,00 KBПреузми
Додатак 10-Податак о износу новчаних средстава добијених од органа јавне власти29,43 KBПреузми
Додатак 11-Податак о износу новчаних средстава додељених медију на име државне помоћи27,93 KBПреузми
Додатак 12-Забележба28,96 KBПреузми

Регистрациона пријава брисања

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR