среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплата накнаде за издавање потврде врши се на рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).  

Потврде

Агенција за привредне регистре издаје следеће потврде:

1. Потврда да медиј није регистрован у Регистру медија или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом.

Висина накнаде за издавање ове потврде је 400,00 динара.

2. Потврда о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима

Висина накнаде за издавање ове потврде је 400,00 динара по податку.

Потребна документација:

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR