четвртак 18. јануар 2018.

Get Adobe Flash player

Практичне напомене за подношење е-пријаве

1. У случају да подносилац пријаве није будући предузетник:

У прилогу е-пријаве поднете од стране пуномоћника МОРА бити пуномоћје којим будући предузетник овлашћује подносиоца за подношење пријаве,

  • у форми електронског документа, потписаног електронским потписом физичког лица у чије име се пријава подноси, или
  • у форми дигитализованог акта чија је истоветност оригиналу потврђена квалификованим електронским печатом или квалификованим електронским потписом јавног бележника,

све у складу са одредбама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

2. Приликом попуњавања пријаве водите рачуна око правилне употребе латиничног писма и дијакритика изнад слова:

Уколико је име физичког лица Милић Петровић податак о личном имену унесите правилно MILIĆ PETROVIĆ јер је унос без квачица MILIC PETROVIC неправилан. 

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR