петак 28. април 2017.

Get Adobe Flash player

Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта

  • О Регистру  (Основне информације о овом Регистру)
  • Претрага података (Приступ претрагама података које омогућава АПР)
  • Упутства (Информације о потребној документацији за оснивање удружења, друштава и савеза у области спорта, за промене или брисање постојећих и сл.)
  • Обрасци (Онлајн попуњавање или преузимање свих образаца)
  • Примери аката (Одлуке и други акти)
  • Накнаде (Висине свих накнада за регистрацију и друге услуге АПР)
  • Потврде (Списак потврда које издаје АПР и документације коју је потребно предати за издавање потврда) 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR