среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Захтев за упис привремене мере

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава за упис привремене мере - општи део472,58 KBПреузми
Упис – Прилог А1 – посебан део – Извршни поверилац117,97 KBПреузми
Упис – Прилог А2 – посебан део – Извршни дужник118,13 KBПреузми
Упис – Прилог Б1 – посебан део – Покретна ствар која има регистрациону ознаку/број125,47 KBПреузми
Упис – Прилог Б2 – посебан део - Покретна ствар која нема регистрациону ознаку/број115,57 KBПреузми
Упис – Прилог Б3 – посебан део – Збир покретних ствари112,64 KBПреузми
Упис – Прилог Б4 – посебан део - Покретна ствар одређена по врсти112,30 KBПреузми
Упис – Прилог Б5 – посебан део – Уметнички предмет или драгоценост105,22 KBПреузми
Упис – Прилог Б6 – посебан део – Друго108,18 KBПреузми
Упис – Прилог Б7 – посебан део – Животиња као предмет забране108,29 KBПреузми
Упис – Прилог Б8 – посебан део – Непокретности – Земљиште114,02 KBПреузми
Упис – Прилог Б9 – посебан део – Непокретности – Објекат128,52 KBПреузми
Упис – Прилог Б10 – посебан део – Стварно право на непокретности135,59 KBПреузми
Упис – Прилог Б11 – посебан део – Сва покретна и/или непокретна имовина109,99 KBПреузми

Измена и/или допуна података о регистрованој привременој мери

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој привременој мери – општи део366,12 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог А1 – посебан део - Извршни поверилац117,97 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог А2 – посебан део - Извршни дужник118,13 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б1 – посебан део – Покретна ствар која има регистрациону ознаку/број125,47 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б2 – посебан део - Покретна ствар која нема регистрациону ознаку/број115,57 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б3 – посебан део – Збир покретних ствари112,64 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б4 – посебан део - Покретна ствар одређена по врсти112,30 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б5 – посебан део – Уметнички предмет или драгоценост105,22 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б6 – посебан део – Друго108,18 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б7 – посебан део – Животиња као предмет забране108,29 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б8 – посебан део – Непокретности – Земљиште114,02 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б9 – посебан део – Непокретности – Објекат128,52 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б10 – посебан део – Стварно право на непокретности135,59 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог Б11 – посебан део – Сва покретна и/или непокретна имовина109,99 KBПреузми
Измена и/или допуна – Прилог В1 – посебан део – Подаци о врсти забране и времену трајања привремене мере111,08 KBПреузми

Брисање података о регистрованој привременој мери

Остали обрасци

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR