недеља 24. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар туризма

Регистар туризма је почео са радом 01.01.2010. године, у складу са одредбом члана 137. Закона о туризму (Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/2010, 99/2011 – др. закон).

Овај Регистар, као јединствена, електронска, централна, јавна база података о регистрованим и/или евидентираним субјектима који обављају послове из области туризма, значајно доприноси праћењу, анализама и развоју туризма, од чега вишеструке користи имају сви заинтересовани за ову привредну грану:

•    домаћа и страна физичка лица као корисници туристичких услуга,
•    приватни сектор као пружаоци тих услуга и
•    јавни сектор као креатор политике и стратегије туризма у Србији.

У Регистру туризма се региструју:

•    туристичке агенције-организатори путовања,
•    туристичке агенције посредници у организовању туристичких путовања.

У Регистру туризма се евидентирају:

•   управљачи туристичких простора;
•   туристичка места;
•   дестинацијске менаџмент организације;
•   дестинацијске менаџмент компаније;
•   професионални организатор конгреса;
•   туристичке организације;
•   угоститељи;
•   категорисани и некатегорисани угоститељски објекти;
•   лица која пружају услуге у домаћој радиности;
•   лица која пружају услуге у сеоским туристичким домаћинствима;
•   пружаоци наутичких услуга;
•   категорисани и некатегорисани објекти наутичког туризма;
•   пружаоци ловнотуристичких услуга;
•   категорисани и некатегорисани објекти ловног туризма;
•   туристички водичи;
•   локални туристички водичи;
•   туристички пратиоци;
•   туристички аниматори;
•  привредни субјекти који пружају услуге изнајмљивања возила (рент-а-цар) и услуге изнајмљивања возила са услугама возача (лимо сервице).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR