недеља 24. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплата накнаде за издавање потврде врши се на рачун 840-29770845-52,  модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу). 

Потврде

Агенција за привредне регистре издаје следеће потврде:

  • да туристичка агенција није регистрована у Регистру,
  • да  je туристичка агенција регистрована у Регистру,
  • да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације,
  • да  је туристичка  агенција брисана из Регистра.

Висина накнаде за издавање ових потврда је 400,00 динара.

Потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима износе 400,00 динара по податку

Потребна документација:

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR