среда 19. септембар 2018.

Get Adobe Flash player

Обавештење

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње почео је с радом 1. јуна 2015. године, а његово оснивање прописано је Законом о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње („Службени гласник РС”, бр. 128/14). 

Вођење Регистра је законом поверено Агенцији за привредне регистре која га води као јединствену, централну, јавну и електронску базу података о закљученим уговорима о финансирању и документима на основу којих је извршена регистрација.

Софтвер неопходан за рад Регистра развијен је у оквиру пројекта техничке помоћи Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) и Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Регистар садржи основне податке о уговорима о финансирању пољопривредне производње, као што су подаци о уговорним странама, њиховим обавезама и средствима обезбеђења наплате повериочеве обавезе и они су јавно доступни свим заинтересованим лицима преко интернет стране Агенције.

Заложно право на будућим пољопривредним производима, као једно од средстава обезбеђења повериочеве обавезе, уписује се у Регистар заложног права на покретним стварима и правима који се у оквиру Агенције за привредне регистре води од 2005. године.

Сва питања која се односе на регистрацију података о уговорима о финансирању пољопривредне производње и заложном праву као средству обезбеђења повериочевог потраживања, корисници могу упутити на електронску адресу poljoprivredni.ugovori@apr.gov.rs, a могу се обратити и на број телефона 011 202 33 50.

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње

  • О Регистру (Основне информације о овом Регистру) 
  • Претрага података (Приступ претрагама података које омогућава АПР) 
  • Упутства (Информације о потребној документацији за упис уговора, измену података, упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње) 
  • Обрасци (Онлајн попуњавање или преузимање свих образаца) 
  • Накнаде (Висине свих накнада за упис, промене, брисање и друге услуге АПР) 
  • Речник појмова (Дефиниције основних појмова Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње) 
  • Питања и одговори (Најчешће постављана питања и одговори на њих)

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR