недеља 21. јануар 2018.

Get Adobe Flash player

Регистар финансијских извештаја

Опште информације о Регистру

Maкроекономске информације

Јавно објављивање финансијских извештаја 

Достављање финансијских и других извештаја за 2017. годину

Упутства за достављање финансијских и других извештаја за 2017. годину

  • Видео и корисничка упутства (у припреми)
  • Врсте финансијских и других извештаја и документације (у припреми)
  • Разврставање правних лица према величини (у припреми)
  • Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације (у припреми)

Услуге из Регистра

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR