среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Каталог услуга

КАТАЛОГ ПОДАТАКА  ИЗ ИЗВОРНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

I Привредна друштва и задруге

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 1994)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (од 1998)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет  (од 2003)  
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

II Банке

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 1994)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет (од 1998)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора комплет (од 2003)  
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

III Друге финансијске институције

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 1994)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (од 1998)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003) 
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

IV Друштва за осигурање

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 1994)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (од 2000)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003)  
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

V Берза 

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2000)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (од 2007)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003)
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2007)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

VI Брокерско дилерска друштва

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2000)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (од 2007)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2003)
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2007)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

VII Даваоци финансијског лизинга

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет и делови (од 2006)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (од 2006)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2006)
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2006)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

VIII Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2006)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2006)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

IX Друштва за управљање инвестиционим фондовима

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2007)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора – комплет (од 2007)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

X Затворени/приватни инвестициони фондови

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2008)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (од 2008)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора – комплет (од 2008)
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (од 2008)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

XI Факторинг друштва

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2014)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора – комплет (од 2014)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

XII Платне институције

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2015)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора – комплет (од 2015)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2015)

XIII Друга правна лица

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 1995)
 • Консолидовани финансијски извештај - комплет или делови (oд 2004)
 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора – комплет (oд 2004)
 • Консолидовани финансијски извештај са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора - комплет (oд 2004)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

XIV Предузетници

 • Изворни редовни годишњи финансијски извештај - комплет или делови (од 2004)
 • Ванредни финансијски извештај – комплет или делови (од 2014)

КАТАЛОГ УСЛУГА БОНИТЕТА

I Привредна друштва и задруге

 • Стандардизовани извештаји о бонитету

БОН 1 - Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета
БОН 2 - Извештај о финансијском положају и успешности пословања
БОН 3 - Сажети извештај о бонитету

 • Специјализовани извештаји о бонитету

БОН ЈН - Извештај о бонитету за јавне набавке
БОН ХОВ - Извештај о бонитету учесника на тржишту хартија од вредности
БОН КС - Извештај о бонитету за процену кредитне способности дужника
БОН ФЛ - Извештај о бонитету примаоца лизинга
БОН СТ/КР - Извештај о бонитету за регистрацију обављања спољне трговине контролисаном робом

 •  "A la carte" избор података о бонитету-У припреми

II Установе

 • Стандардизовани извештаји о бонитету

БОН 1 - Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета 
БОН 2 - Извештај о финансијском положају и успешности пословања
БОН 3 - Сажети извештај о бонитету

 • Специјализовани извештаји о бонитету

БОН ФЛ - Извештај о бонитету примаоца лизинга 
БОН ХОВ - Извештај о бонитету учесника на тржишту хартија од вредности 
БОН ЈН - Извештај о бонитету за јавне набавке 
БОН КС - Извештај о бонитету за процену кредитне способности дужника 
БОН СТ/КР - Извештај о бонитету за регистрацију обављања спољне трговине контролисаном робом

 • "A la carte" избор података о бонитету-У припреми

IIПредузетници

 • Стандардизовани извештаји о бонитету

БОН 1 - Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета
БОН 2 - Извештај о финансијском положају и успешности пословања
БОН 3 - Сажети извештај о бонитету

 • Специјализовани извештаји о бонитету

БОН ЈН - Извештај о бонитету за јавне набавке
БОН КС - Извештај о бонитету за процену кредитне способности дужника
БОН ФЛ - Извештај о бонитету примаоца лизинга
БОН СТ/КР - Извештај о бонитету за регистрацију обављања спољне трговине контролисаном робом

 • "A la carte" избор података о бонитету-У припреми
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR