среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2018.

Рачунска и логичка контрола података у финансијским извештајима и извештају за статистичке потребе врши се у складу са правилима рачунско - логичке контроле коју је утврдио Регистратор сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја. Правила су изведена из подзаконских аката којима се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја, односно подзаконских аката којима се уређују контни оквири, и утврђена су према врсти правних лица, посебно за:

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR