24. децембар 2018.

Агенција за привредне регистре ће до 31. децембра 2018. године успоставити Централну евиденцију стварних власника којој ће се приступати са интернет странице Агенције. Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима- стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (регистровани субјекти).

Сазнај више

20. децембар 2018.

Помоћу електронске пријаве оснивања, од почетка године регистровано је 28 привредних друштава и 1.070 предузетника. У Агенцији за привредне регистре је за 11 месеци ове године основано укупно 8.152 привредна друштва и 35.309 предузетника. Ове године, основано је приближно исти број друштава и за 9% више предузетника у поређењу са истим периодом прошле године.

Сазнај више

11. децембар 2018.

У складу са Законом о централној евиденцији стварних власника, као и на основу управо објављених Правилника о садржини Централне евиденције стварних власника и Правилника о начину и условима електронске размене података АПР-а и других државних органа, Централна евиденција стварних власника биће успостављена до 31. децембра 2018. године у Агенцији за привредне регистре.

Сазнај више

10. децембар 2018.

Агенција за привредне регистре обавештава све предузетнике, који су у току 2018. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, да могу да се пријаве у евиденцију обвезника достављања финансијских извештаја, док предузетници који су престали да воде двојно књиговодство у 2018. години могу да се одјаве из ове евиденције.

Сазнај више