Скоринг се издаје свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, на српском и енглеском језику, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Koрисници могу наручити скоринг електронским путем, преко апликације за приступ бази скоринга.

Корисници који први пут приступају региструју се линком на опцију регистрација, где уносе тражене податке, док се корисници који су већ регистровани идентификују уношењем своје електронске адресе и лозинке, после чега се врши ауторизација.

Након извршене идентификације и ауторизације, корисници уношењем матичног броја или назива привредног друштва, према упутствима датим у апликацији, врше аутоматско претраживање базе и наручивање скоринга. Наручивање се завршава избором начина издавања и начина плаћања, а затим се креира и кориснику доставља и-мејлом обавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде).

Скоринг се издаје након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (лично, поштом или и-мејлом).

Скоринг се издаје редовним поступком и корисник не може доставити захтев за хитно издавање (у току дана када је поднет).

Скоринг се издаје у електронској форми, а на захтев корисника може се издати у папирној форми, услед чега се накнада увећава (20%). Извештаји у папирној форми се достављају лично или поштом.