Изворни финансијски извештаји се издају свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, на српском и енглеском језику, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Koрисници могу наручити изворне финансијске извештаје електронским путем, преко апликације за приступ бази изворних финансијских извештаја.

Корисници који први пут приступају региструју се линком на опцију регистрација, где уносе тражене податке, док се корисници који су већ регистровани идентификују уношењем своје електронске адресе и лозинке, после чега се врши ауторизација.

Након извршене идентификације и ауторизације, корисници уношењем матичног броја или назива правног лица или предузетника, према упутствима датим у апликацији, врше аутоматско претраживање базе и наручивање изворних финансијских извештаја. Наручивање се завршава избором начина издавања и начина плаћања, а затим се креира и кориснику доставља и-мејлом обавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде).

Изворни финансијски извештаји се издају након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (лично, поштом или и-мејлом).

Корисник може доставити захтев за хитно издавање извештаја (у току дана када је захтев поднет), при чему се накнада увећава (50%). Тај захтев може се поднети до 13 часова за извештај који се доставља лично или и-мејлом односно до 10 часова ако се извештај доставља поштом.

Изворни финансијски извештаји издају се у електронској форми, а на захтев корисника могу се издати у папирној форми, уз увећање накнаде (20%). Извештаји у папирној форми се достављају лично или поштом.