Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се статусни подаци из евиденције обвезника. Кликом на опцију „Предмети у раду“ приказују се сви извештаји за датог обвезника који се налазе у поступку обраде, а избором одређеног извештаја и кликом на „Детаљи“ приказују се основне информације о достављеном извештају (ФИН број предмета и датум достављања), у којој фази обраде се извештај налази, као и сва обавештења о недостацима која су утврђена у поступку обраде извештаја. Такође, приказује се и информација да ли је и у ком износу уплаћена накнада за обраду и јавно објављивање извештаја.