Агенција, на својој интернет страници, јавно објављује основне податке о обвезницима који нису платили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја, и то најкасније до 31. октобра наредне године, односно у року од 120 дана од дана достављања финансијског извештаја за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске. 

Након објаве списка обвезника који нису уплатили накнаду, правно лице не може да врши накнадне уплате по том извештају, већ мора креирати и доставити нови финансијски извештај најкасније до 31. децембра наредне године, уз плаћање нове накнаде увећане за кашњење.

Претрага списка обвезника који нису уплатили накнаду може се вршити избором извештајне године или преко матичног броја конкретног обвезника. Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се основни идентификациони подаци о обвезнику, као и основни подаци о достављеном извештају.