Представници Бироа за регистарске услуге Уганде, Светске банке и Међународне финансијске корпорације (International Finance Corporation- IFC/ИФЦ) из Кампале посетили су данас Агенцију.

Циљ тродневне студијске посете је упознавање са начином рада Агенције и функционисањем регистара, њеним информационим системом и унутрашњом организацијом. Такође, делегацији из Уганде биће представљени кораци које је наша земља спровела у реформи система регистрације у периоду од 2004. до 2005. године.

Поздрављајући госте из Уганде, директор АПР Звонко Обрадовић је истакао да је захваљујући спроведеној реформи у области започињања пословања процедура регистрације у Србији скраћена на 3 дана. Обрадовић је закључио да су друге земље у протеклом периоду начиниле значајне реформске кораке у овој области, што нас подстиче на својеврсно такмичење у унапређењу свог пословног окружења. Он је изразио наду да ће захваљујући смањењу минималног оснивачког капитала са 500 на 1 евро, наша земља по том критеријуму остварити напредак на ранг листи Светске банке.

Агенција за привредне регистре изабрана је као пример јавне агенције захваљујући чијим је резултатима, постигнутим у реформи система регистрације, Србија проглашена 2006. године светским ТОП Реформатором.

Студијска посета део је активности на пројекту који у Уганди спроводе Светска банка и ИФЦ, а односи се на институционално и технолошко јачање Бироа за регистарске услуге у чијој су надлежности регистрација компанија и интелектуалне својине, као и вођење цивилних регистара (матичне књиге рођених, венчаних и умрлих) и др. У прошлогодишњем Извештају о пословању Светске банке (Doing business 2012), Уганда је сврстана међу пет земаља источне Африке у којима је, захваљујући спроведеним регулаторним реформама, знатно побољшано пословно окружење у том региону.

Видео изјаве представнице Међународне финансијске корпорације Аните Луисе Набирје Мванде, директора Бироа за регистарске услуге Уганде Твебазе Бемањеа и директора АПР Звонка Обрадовића, од 4. октобра 2012. године, погледајте овде:

01. октобар 2012. Вест о споразуму о сарадњи са АПР објављена на сајту Државне рег. коморе Руске Федерације 23. октобар 2012. Захваљујући реформи у области регистрације, Србија остварила напредак на листи Doing business