Agencija, na svojoj internet stranici, javno objavljuje osnovne podatke o obveznicima koji su finansijski izveštaj dostavili suprotno Zakonu - u papirnom obliku, i to najkasnije do 31. oktobra naredne godine, odnosno u roku od 120 dana od dana dostavljanja finansijskog izveštaja za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Pretraga spiska obveznika koji su finansijski izveštaj dostavili suprotno Zakonu - u papirnom obliku može se vršiti izborom izveštajne godine ili preko matičnog broja konkretnog obveznika. Kada se unese matični broj pravnog lica ili preduzetnika, odnosno PIB za sindikat, prikazuju se osnovni identifikacioni podaci o obvezniku, kao i osnovni podaci o dostavljenom izveštaju.