Računska i logička kontrola podataka u finansijskim izveštajima i izveštaju za statističke potrebe vrši se u skladu sa pravilima računsko - logičke kontrole koju je utvrdio Registrator saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja. Pravila su izvedena iz podzakonskih akata kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja, odnosno podzakonskih akata kojima se uređuju kontni okviri, i utvrđena su prema vrsti pravnih lica, posebno za: