субота 19. август 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

  Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 128842 | Предузетници: 237973 | Уговори о лизингу: 36606 | Заложна права: 154592 | Удружења: 30227 | Страна удружења: 69 | Туристичке агенције: 550 | Стечајне масе: 318 | Задужбине и фондације: 773 | Представништва страних задужбина и фондација: 25 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13672 | Коморе: 14 | Понуђачи: 9779 | Судске забране: 283

  

Вести

У првој половини године највише основано трговина и ресторана

4. август 2017. године - Број активних привредних друштава у Регистру привредних субјеката, према стању у бази података на дан 30. јун 2017. године, повећао се за 2 одсто док је за 3,3 одсто већи број регистрованих предузетника у односу на стање на дан 31.12.2016. године. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR