субота 22. јул 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

  Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 128436 | Предузетници: 236746 | Уговори о лизингу: 36408 | Заложна права: 153521 | Удружења: 30144 | Страна удружења: 69 | Туристичке агенције: 553 | Стечајне масе: 311 | Задужбине и фондације: 771 | Представништва страних задужбина и фондација: 25 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13638 | Коморе: 14 | Понуђачи: 9693 | Судске забране: 281

  

Вести

Завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2016.

3. јул 2017. године - Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину и да је закључно са 30.06.2017. (законом прописаним роком) достављено око 160.000 извештаја, а од тог броја последњег дана обвезници су доставили око 6.500 извештаја. Детаљније

Истиче рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину

26. јун 2017. године - Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2016. годину у складу са чланом 33 и 34 овог Закона, да у петак 30. јуна 2017. године истиче рок за достављање ових извештаја. Детаљније

Објављена апликација Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних   

Београд, 22. јун 2017. године - Агенција за привредне регистре објавила је апликацију Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних. Ова претрага треба да помогне корисницима, односно да их подсети, да поднесу захтев за повраћај више уплаћених средстава од накнаде која је прописана за поступање по конкретном предмету. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR