недеља 22. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Посебни информациони систем Агенције

Посебни информациони систем Агенције обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја и документације прописане Законом o рачуноводству, у електронском облику.

Закон обавезује сва правна лица и предузетнике да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину достављају Агенцији искључиво путем интернета у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Начин уноса извештаја за статистичке потребе, финансијских извештаја и прописане документације у посебни информациони систем Агенције и одговарајућа контрола унетих података објашњени су:

Потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника у електронском облику путем интернета објашњено је:

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR