недеља 22. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Претрага објављених финансијских извештаја почев од 2014. године

Агенција, у року од 60 дана од дана пријема потпуног и рачунски тачног редовног односно консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона о рачуноводству, као и ванредног финансијског извештаја, тај извештај јавно објављује  на својој интернет страници у оквиру Регистра финансијских извештаја. У року од 60 дана Агенција објављује и исправну изјаву о неактивности. Поред јавног објављивања исправних, Агенција објављује и неисправне финансијске извештаје и документацију, и то најкасније до 31. октобра наредне године, односно у року од 120 дана од дана достављања непотпуног и рачунски нетачног финансијског извештаја за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске. 

Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се статусни подаци из евиденције обвезника. Кликом на опцију „Јавно објављени исправни  финансијски извештаји“, након избора врсте финансијског извештаја (у падајућој листи) и извештајне године приказују се финансијски извештај, прописана документација која је достављена и потврда о јавном објављивању финансијског извештаја за ту годину.

Кликом на опцију „Јавно објављени неисправни финансијски извештаји“, након избора врсте финансијског извештаја (у падајућој листи) и извештајне године приказују се финансијски извештај, прописана документација која је достављена и листа утврђених недостатака за ту годину.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR