среда 16. јануар 2019.

Get Adobe Flash player

Претрага поступка обраде извештаја за 2017. годину

Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се статусни подаци из евиденције обвезника. Кликом на опцију „Предмети у раду“ приказују се сви извештаји за датог обвезника који се налазе у поступку обраде, а избором одређеног извештаја и кликом на „Детаљи“ приказују се основне информације о достављеном извештају (ФИН број предмета и датум достављања), у којој фази обраде се извештај налази, као и сва обавештења о недостацима која су утврђена у поступку обраде извештаја. Такође, приказује се и информација да ли је и у ком износу уплаћена накнада за обраду и јавно објављивање извештаја.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR