среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Претрага извештаја за 2018. годину у поступку обраде (обавештење о недостацима и сл.)

Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се статусни подаци из евиденције обвезника. Кликом на опцију „Предмети у раду“ приказују се сви извештаји за датог обвезника који се налазе у поступку обраде, а избором одређеног извештаја и кликом на „Детаљи“ приказују се основне информације о достављеном извештају (ФИН број предмета и датум достављања), у којој фази обраде се извештај налази, као и сва обавештења о недостацима која су утврђена у поступку обраде извештаја. Такође, приказује се и информација да ли је и у ком износу уплаћена накнада за обраду и јавно објављивање извештаја.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR