Седиште Агенције за привредне регистре

Бранкова 25, 11000 Београд
Србија

Телефони:
011 635 97 64
011 635 98 12

Радно време: 9-15

Eлектронскa адресa: arhiv@apr.gov.rs

Архива Агенције за привредне регистре

Ослобођења 1Б,  11090 Раковица
Србија

Телефон:

011 635 94 16

Радно време: 9-15

Eлектронскa адресa: arhiv@apr.gov.rs

Како пронаћи зграду Архива АПР-а у Раковици?