Агенција за привредне регистре од данас има нову редизајнирану интернет презентацију. www.apr.gov.rs један је од најпосећенијих сајтова међу државним органима који је у 2018. години, према Google аналитици, имао више од 5.200.000 посетилаца. 

Разлог за овако велику посећеност су подаци и документа из више од 20 електронских регистара, који су доступни преко претраживача на сајту Агенције. Најкоришћенији су претраживачи  привредних субјеката, финансијских извештаја, уговора о финансијском лизингу и заложних права на покретним стварима и правима, али се у великом броју приступа и страницама са упутствима за регистрацију, обрасцима са регистрационим пријавама и осталим садржајима у вези осталих процедура.

Агенција, преко свог сајта, омогућује приступ електронским сервисима и услугама за привреду и  остала правна лица који од 2016. године искључиво на овај начин подносе своје финансијске извештаје, док се грађанима, преко информационог система за обједињене процедуре, издају грађевинске дозволе. Путем посебних апликација којима се приступа преко сајта Агенције, од недавно је омогућена и е- регистрација предузетника и једночланих друштава са ограниченом одговорношћу. Такође, у електронском облику се, преко сајта АПР-а, могу евидентирати и стварни власници, док је државним органима и сродним институцијама омогућен електронски унос података у Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, као и Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији. Преко овог сајта је, такође, омогуће приступ Регионалном порталу привредних регистара  са заједничким сервисима АПР-а и Централног регистра Северне Македоније.          

Нови сајт је у већој мери прилагођен потребама корисника и оптимизован за приступ и прегледање помоћу актуелних веб прегледача, као и за приступ садржајима преко мобилних уређаја. Уз ћириличну и енглеску страну сајта, садржаји ће убудуће бити доступни и на латиници, а уз помоћ кључних речи омогућено је лакше проналажење жељених садржаја. 

10. април 2019. Регионални портал повезује регион и промовише га као повољну дестинацију за инвестиције 16. април 2019. Објављен Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину