АПР подсећа већ регистроване привредне субјекте да је, по Закону о привредним друштвима, рок за регистрацију адресе за пријем електронске поште 1. октобар 2019. године.

Привредна друштва, представништва и огранци страних привредних друштава, за упис и-мејл адресе, попуњавају регистрациону пријаву промене података (обавезни подаци) и додатак бр. 31, а предузетници треба да поднесу попуњену регистрациону пријаву промене података о предузетнику (обавезни подаци) и додатак бр. 16.

Уз регистрациону пријаву се не доставља друга документација и ова регистрација је бесплатна.

05. јун 2019. Пословање привреде у 2018. години 11. јун 2019. Одржана још једна успешна акција добровољног давања крви у АПР-у