Регионалном порталу привредних регистара („БИФИДЕКС”) данас су се у Бања Луци прикључили Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске (АПИФ) и Централни регистар привредних субјеката Пореске управе Црне Горе (ЦРПС), потписивањем  Анекса о приступању Споразуму о оснивању и управљању порталом.

Повезивањем електронских база података националних регистарских институција Југоисточне Европе и комбиновањем њихових привредних и финансијских података, Портал пружа низ сервиса и услуга са додатом вредношћу, те олакшава прекогранично трговање и пословање, доприносећи унапређењу пословне климе у региону.

Пројекат за успостављање регионалне информационе платформе за повезивање регистарских институција Југоисточне Европе, за који је финансијску подршку пружила Европска банка за обнову и развој (EBRD), покренули су Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) и Централни регистар Републике Северне Македоније.

28. јун 2019. Нова услуга АПРa - еРегистрација оснивања вишечланог ДОО 25. јул 2019. Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину