У првих седам месеци основано је 27.339 привредних субјеката - 5.468 привредних друштава и 21.871 предузетник, односно за 3,2% више друштава (5,296) и за 0,5% предузетника мање (21.987) у поређењу са истим периодом прошле године.

Од укупног броја основаних, електронски се регистровало 4,8% субјеката, док су остали поднели документацију за регистрацију „ у папиру“.

Највише привредних друштава основано је априла, када је регистровано 873 друштва. Према делатности, највише је регистровано привредних друштава за неспецијализовану трговину на велико, изградњу стамбених и нестамбених зграда, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, ресторани и покретни угоститељски објекти, друмски превоз терета и рачунарско програмирање.

Највише предузетника основано је јуна (3.704), а према делатности предњаче предузетници регистровани за рачунарско програмирање, ресторани и покретни угоститељски објекти, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, фризерски и козметички салони, услуге припремања и послуживања пића и друмски превоз терета.

За првих седам месеци обрисано је 15.492 привредна субјекта, односно 2.139 привредних друштава и 13.353 предузетника, или за 38% више друштава (1.548) и за 2,4% предузетника више (13.043) него у истом периоду лане.

Пораст броја обрисаних друштава је последица принудне ликвидације, која је спроведена по службеној дужности над привредним друштвима која нису подносила финансијске извештаје две узастопне године које су претходиле 2017. години, у складу са Законом о привредним друштвима.

Највише привредних друштава обрисано је из регистра у мају, када је угашено 554 друштва. Међу угашенима, највише је привредних друштава која су била регистрована за обављање делатности неспецијализоване трговине на велико, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, док је међу обрисаним предузетницима било највише ресторана и покретних угоститељских објеката, кафића и барова, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, такси превозника, фризерских и козметичких салона.

За првих шест месеци је основано 4.659 привредних друштава и 18.694 предузетника. Ове године је основан приближно исти број привредних субјеката као у истом периоду 2018. године. Истовремено, из Регистра привредних субјеката је од 1. јануара до 1. јула обрисано 1.860 друштава и 11.544 предузетника.

Од увођења еРегистрације оснивања вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу крајем јуна ове године, прво двочлано друштво које се електронски регистровало је COOLISHKO DOO BEOGRAD, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, док је прво трочлано друштво Bar Metrix из Земуна, ДОО за услуге у пословању.

30. јул 2019. АПР организује дежурства за пружање помоћи око пријема консолидованих извештаја 09. август 2019. Објављена Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја са подацима за првих шест месеци 2019. године