Предузетници, који су од 1. јануара 2019. године променили начин вођења пословних књига, са простог на двојно књиговодство, имају обавезу да доставе финансијски извештај Агенцији за привредне регистре. Међу оваквим предузетницима налази се и одређени број адвоката, јавних бележника и других, који се иначе не региструју у Агенцији, па је потребно да се пријаве на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Пријаву предузетника у евиденцију обвезника потребно је извршити до краја 2019. године, а Агенција ће их, одмах по извршеном пријављивању, обавестити о примљеним подацима и начину прикупљања евентуално недостајућих података.

Овако прикупљене податке, Агенција ће унети у евиденцију, на основу које ће овим обвезницима од средине јануара 2020. године бити омогућен приступ информационом систему Агенције, односно апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја за 2019. годину. Уколико се за одређеног предузетника не изврши унос недостајућих података у Евиденцији обвезника, он неће бити у могућности да приступи поменутом информационом систему и да електронски достави своје извештаје за 2019. годину.

10. децембар 2019. Електронска регистрација уговора о финансијском лизингу биће омогућена од 1. јануара 2020. године 30. децембар 2019. Од 1. јануара 2020. године нови услови и законска обавеза за све туристичке агенције