У циљу унапређења услова за отпочињање пословања, регистрациона пријава за оснивање привредних друштава од 17. маја 2023. године подноси се Агенцији за привредне регистре искључиво у електронској форми.

У складу са изменама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре из 2021. године, Агенција је у обавези да пријаву за оснивање привредног друштва прихвата искључиво у електронској форми, а што је у складу и са концептом е- Управе и дигитализације пословања целокупне привреде.

Ово практично значи да од 17. маја више неће постојати могућност да се АПР-у пријава за оснивање привредног друштва поднесе у папирној форми.

„Са увођењем нове електронске услуге, Агенција ће учинити још један, одлучујући корак у правцу дигитализације и наставка реформе система регистрације усмерене на поједностављење процедура за покретање пословања, уз одговарајућу примену усвојених мера за борбу против корупције и увођења електронске регистрације, као најбржег начина спровођења административних поступака који се односе на пословање привредних субјеката“, истакао је Милан Лучић, директор Агенције за привредне регистре, најављујући новине у раду Агенције.

Регистрационе пријаве за промену података се подносе Регистру привредних субјеката, као и до сада, само у папирној форми, али је директор Агенције за привредне регистре најавио да ће у догледном периоду бити уведене и ове електронске пријаве, када се за то испуне сви технички предуслови.

На овај начин стварају се услови за смањење трошкова и времена за оснивање друштва, унапређује се и проширује ниво услуга за грађане и смањује време обраде захтева од стране Агенције, што доприноси већој ефикасности.

01. април 2023. Успешно завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2022. годину 04. април 2023. Обавештење за кориснике