Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са полугодишњим подацима за 2023. годину. 

Подаци на Мапи РегМПРР показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја у првом полугодишту 2023. године реализовали средства подстицаја у значајном обиму. Укупни подстицаји у првој половини текуће године износе 73,5 млрд динара, при чему се 65,4 млрд динара или  88,9% односи на бесповратна средства.

Највећи део укупно реализованих подстицаја усмерен је привреди, и то привредним друштвима и предузетницима 36,3 млрд динара, што је 49,4%, институцијама из области образовања и науке 17,8 млрд динара, што је 24,2% и јединицама локалне самоуправе 13,5 млрд динара, што је 18,4%. У односу на исти период претходне године, забележено је значајно повећање подстицајних средстава дато јединицама локалне самоуправе (око три пута више) и институцијама из области образовања и науке (за 10,2%).

Према намени улагања 88,0% укупно реализованих подстицаја (64,7 млрд динара) усмерено је у: образовање, науку, културу и спорт (22,1 млрд динара); саобраћајну инфраструктуру (20,5 млрд динара); подстицање производње (6,8 млрд динара); комуналну инфраструктуру (5,9 млрд динара); подстицање извоза (5,2 млрд динара), као и у заштиту животне средине (4,2 млрд динара). Највећи пораст улагања у односу на исти период претходне године забележен је у области комуналне инфраструктуре, подстицања извоза и заштите животне средине.

На Мапи РегМПРР су дати кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, који су обједињени из различитих извора (државних органа и организација, као и других регистара које води Агенција), тако да она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије, укупно и по територијалном принципу, за текућу и три претходне године, у табеларној и графичкој форми.

Мапа РегМПРР, која садржи податке о достигнутом степену развијености свих општина у Републици Србији, према важећем пропису, представља посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре и субјекте регионалног развоја у Републици Србији. Пре улагања на одређеној територији, инвеститорима је од интереса да прибаве и сагледају, како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије (величина територије, број становника, квалификациона структура незапослених и сл). Уједно, субјектима регионалног развоја доступне информације су од значаја, у поступку доношења одлука о подстицајним улагањима, а у циљу смањивањa регионалних неравномерности, кроз јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији.

Корисницима су на Мапи РегМПРР доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области и општине).

20. октобар 2023. СТО НАЈ... привредних друштава у 2022. години 03. новембар 2023. Позив издавачима медија да региструју податке у складу са новим Законом о јавном информисању