Регистар медија, који води Агенција за привредне регистре, наставља са радом у складу са новим Законом о јавном информисању и медијима (Сл. гласник РС, бр. 92/2023) који ступа на снагу 4. новембра 2023.године.

Позивамо издаваче медија, уколико то већ нису учинили, да у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, до 4.2.2024.године региструју податке о медију и то:

  • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица, или број пасоша и држава издавања пасоша страног физичког лица које је главни уредник медија;
  • документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу.

Уколико издавач не региструје наведене податке у прописаном року, регистратор ће избрисати медиј из регистра по службеној дужности, без доношења посебног акта о брисању.

26. октобар 2023. Објављена Мaпа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја 08. новембар 2023. Упозорење корисницима у вези испоруке писмених отправака из Агенције путем поште