Регистратор који води Регистар привредних субјеката је дана 27. децембра 2023. године објавио на интернет страници Агенције обавештења код 3.609 привредних друштава код којих су се стекли разлози за принудну ликвидацију које више није могуће отклонити, у складу са одредбом члана 546. став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Наведена обавештења се објављују у трајању од 30 дана од дана њиховог објављивања на интернет страници Агенције, а приступа им се уносом матичног броја или пословног имена привредног друштва на страници Претрага привредних друштава, у одељку „Огласи и обавештења”.

По истеку трајања ових обавештења, регистратор привредних субјеката ће по службеној дужности донети акт о покретању поступка принудне ликвидације привредног друштва, односно објавити оглас о принудној ликвидацији и истовремено превести друштво у статус „у принудној ликвидацији”. Оглас, који се објављује у непрекидном трајању од 60 дана, садржи датум објаве, пословно име и матични број друштва, као и разлог принудне ликвидације. Уз пословно име друштва обавезно се додаје ознака: „у принудној ликвидацији”.

По истеку трајања огласа, регистратор ће, у даљем року од 30 дана, донети појединачне акте о брисању, на основу којих ће обрисати привредна друштва из Регистра привредних субјеката.

Подсетимо, априла прошле године је по службеној дужности обрисано око 4.000 привредних друштава на основу принудне ликвидације.

09. јануар 2024. Измене Закона о јавним набавкама не прописују обавезу поновног уписа у Регистар понуђача, већ обнову пријаве на Порталу јавних набавки 25. јануар 2024. Ускоро истиче рок у којем издавачи треба да региструју податке о медију прописане законом