Скрећемо пажњу обвезницима, који потписују финансијске извештаје и документацију уз помоћ NexU апликације, да користе последњу NexU 1.36 верзију апликације, како би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику.

Уколико се документа потписују у cloud-у, треба обратити пажњу на то да је визуелни приказ потписа обавезан. Препоручујемо да попуњавање података у pdf формату (пре свега изјаве о неактивности), урадите у апликацији Adobe Acrobat Reader, како би се осигурала исправност формата креираног документа.

У складу са Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, обвезници су дужни да захтев за јавно објављивање финансијског извештаја и електронска документа потпишу применом посебне апликације Агенције за потписивање електронских докумената (NexU), односно преко апликације која обезбеђује потпис у клауду.

 

 

08. март 2024. Благи тренд раста броја предузетница и удела жена на водећим функцијама у привредним друштвима 25. март 2024. Промена начина регистрације капитала у Регистру привредних субјеката