Обавештавамо кориснике да 1. априла 2024. године истиче законски рок за достављање редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину за обвезнике који имају пословну годину једнаку календарској години. С обзиром да је законом прописан 31. март као законски рок за достављање овог извештаја, а да тај датум ове године пада у нерадни дан, рок се помера на понедељак, 1. април, у складу са Законом о општем управном поступку.

Током викенда и у понедељак, 1. априла, до поноћи, а када истиче рок, Агенција ће организовати дежурства запослених. Ради решавања спорних ситуација, обвезници се могу обратити на следеће електронске адресе:

  • obveznicifi@apr.gov.rs -за ажурирање статусних података или података о законском заступнику
  • sd@apr.gov.rs - за решавање питања у вези са приступом посебном информационом систему или потписивањем и
  • finizvestaji@apr.gov.rs- за додатна питања и објашњења у вези са достављањем извештаја која нису доступна на интернет страници и у корисничким упутствима за састављање и достављање извештаја.

Закључно са 28. мартом, више од 214.000 правних лица и предузетника је испунило обавезу прописану Законом о рачуноводству и доставило своје финансијске извештаје Агенцији. То је за око 24.000 извештаја више од укупног броја извештаја који су били поднети на исти дан прошле године. Очекује се да до истека законског рока буде предато још око 70.000 извештаја.

Све релевантне информације, односно инструкције у вези са достављањем редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину, објављене су на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја.

 

25. март 2024. Промена начина регистрације капитала у Регистру привредних субјеката 02. април 2024. Успешно окончан пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2023. годину у законском року