Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са годишњим подацима за 2023. годину. 

Подаци на Мапи РегМПРР показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја у 2023. години реализовали средства подстицаја у значајном обиму. Укупни подстицаји у 2023. години износе 282,6 млрд динара, што је за 22,5% више него претходне године. Од укупно реализованих подстицаја, на бесповратна средства односи се 262,4 млрд динара или 92,8%, од чега је за бесповратне субвенције опредељено 114,8 млрд динара. У поређењу са претходном годином, бесповратна средства су увећана за 30,7%.

Највећи део укупно реализованих подстицаја усмерен је привреди и то привредним друштвима и предузетницима 127,8 млрд динара, што је 45,2%, институцијама из области образовања и науке 55,3 млрд динара, што је 19,5% и пољопривредним газдинствима 48,0 млрд динара, што је 17,0%. У односу на претходну годину, знатно су повећани износи који су дати пољопривредним газдинствима (око 2,5 пута) и јединицама локалне самоуправе (око 1,5 пута).

Према намени улагања, 85,7% укупно реализованих подстицаја (242,2 млрд динара) усмерено је у: саобраћајну инфраструктуру (68,5 млрд динара); образовање, науку, културу и спорт (51,4 млрд динара); подстицање пољопривреде (49,6 млрд динара); подстицање производње (35,3 млрд динара); подстицање научно-истраживачког рада, истраживања и развоја (23,1 млрд динара), као и у комуналну инфраструктуру (14,3 млрд динара). Улагање у наведене области повећано је за 28,5% у односу на претходну годину.

На Мапи РегМПРР су дати кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, укупно и по територијалном принципу, за претходне четири године, у табеларној и графичкој форми, који су обједињени из различитих извора (државних органа и организација, као и других регистара које води Агенција), тако да она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије.

Мапа РегМПРР, која садржи податке о достигнутом степену развијености свих општина у Републици Србији, према важећем пропису, представља посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре и субјекте регионалног развоја у Републици Србији. Пре улагања на одређеној територији, инвеститорима је од интереса да прибаве и сагледају, како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије (величина територије, број становника, квалификациона структура незапослених и сл). Уједно, субјектима регионалног развоја доступне информације су од значаја у поступку доношења одлука о подстицајним улагањима, а у циљу смањивањa регионалних неравномерности, кроз јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији.

Корисницима су на Мапи РегМПРР доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области и општине).

10. април 2024. Пораст броја регистрованих заложних права у којима су предмет залоге права потраживања, удели и друга имовинска права 30. април 2024. Нерадни дани за Празник рада и ускршње празнике