Заложним правима регистрованим у 2023. години обезбеђена потраживања већа од 21 милијарде евра

Учешће жена и мушкараца у привредним субјектима

Повећава се број регистрованих привредних субјеката

Регистрован већи број предмета набављених на основу уговора о финансијском лизингу