Контакт форма

Инфо центар (опште информације)

011 20 23 350

Радно време: 09 - 15

Поставите питање инфо центру

Сервис деск (техничка подршка)

011 20 20 293

Радно време: 09 - 15

Поставите питање сервис деску

Aгенција за привредне регистре
Бранкова 25
11000 Београд
Србија

Архив Агенције за привредне регистре
Ослобођења ББ
11090 Раковица
Србија

Питања, сугестије, коментаре можете упутити и електронском поштом, уз обавезно навођење имена, презимена и броја телефона како бисмо били у могућности да Вам одговоримо, односно контактирамо у случају потребе:

 

  Електронска адреса Телефон
Општа питања везана за рад АПР info@apr.gov.rs Тел: 011 20 23 350
Техничка питања везана за рад апликација АПР sd@apr.gov.rs Тел: 011 20 20 293

Питања у вези са коришћењем система Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП) - еГрађевинске дозволе

CEOP-APR@apr.gov.rs  
Регистар привредних субјеката - предузетници preduzetnici@apr.gov.rs  
Регистар привредних субјеката – привредна друштва drustva@apr.gov.rs  
Регистар заложног права zaloga@apr.gov.rs  
Регистар финансијског лизинга lizing@apr.gov.rs  
Регистар финансијских извештаја (општа питања) fib@apr.gov.rs Питања у вези овог регистра се постављају искључиво на мејл адресу
Регистар финансијских извештаја - Финансијски извештаји finizvestaji@apr.gov.rs Питања у вези овог регистра се постављају искључиво на мејл адресу
Регистар финансијских извештаја – Бонитет, подаци, изводи и сл. bonitet@apr.gov.rs Питања у вези овог регистра се постављају искључиво на мејл адресу
Регистар удружења и Регистар страних удружења udruzenja@apr.gov.rs  
Регистар медија mediji@apr.gov.rs  
Регистар туризма turizam@apr.gov.rs  
Регистар задужбина и фондација и Регистар представништава страних задужбина и фондација zaduzbineifondacije@apr.gov.rs  
Регистар мера и подстицаја регионалног развоја regmprr@apr.gov.rs  Питања у вези овог регистра се постављају искључиво на мејл адресу
Регистар стечајних маса stecajne.mase@apr.gov.rs   
Регистар судских забрана sudske.zabrane@apr.gov.rs  
Регистар уговори о финансирању пољопривредне производње poljoprivredni.ugovori@apr.gov.rs  

Питања примене прописа којима је уређен поступак обједињене процедуре – еГрађевинске дозволе

gradjevinski.poslovi@mgsi.gov.rs  
Централна евиденција стварних власника stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs Питања у вези овог регистра се постављају искључиво на мејл адресу
Сарадња са локалним самоуправама са којима АПР има потписане споразуме apr-ok@apr.gov.rs  
Званична интернет страна АПР internetstrana@apr.gov.rs   
Прес служба АПР press@apr.gov.rs Тел: 011 333 1 424, 011 333 1 425
Испорука података у е-форми apr-podaci@apr.gov.rs  
Архива АПР arhiv@apr.gov.rs Тел: 011 333 1 434
Захтеви за информацијама од јавног значаја press@apr.gov.rs  

Седиште и организационе јединице АПР

Место Адреса Радно време са странкама
Београд Бранкова 25 09-15
Нови Сад Стражиловска 2 09-15
Суботица Трг Лазара Нешића 1 09-15
Зрењанин Трг Слободе 10 (зграда Градске куће, канцеларија 18) 09-15
Панчево Трг Николе Тесле 5 09-15
Пожаревац Стари корзо 36 09-15
Ваљево Железничка 5, I спрат 09-15
Краљево Цара Душана 41/I 09-15
Ужице Љубе Стојановића 5, (канцеларија 20) 09-15
Зајечар Трг ослобођења бб (канцеларија Т-1) 09-15
Крагујевац Цара Лазара 15 09-15
Ниш

Обреновићева бб, ТПЦ Калча,ламела б, I спрат, локал 40

09-15
Лесковац Стојана Љубића 12, (канцеларија 9) 09-15
Косовска Митровица Краља Петра Првог 106 09-15