• Назив органа:

Агенција за привредне регистре

  •  Адреса седишта:

Бранкова 25, 11000 Београд – Савски венац, Република Србија

  •  Матични број:

17580175

  •  Порески идентификациони број:

103445385

  •  Адреса за пријем захтева за слободан приступ информација од јавног значаја:

Бранкова бр. 25, 11000 Београд

Телефон: 011 635 9771

press@apr.gov.rs

  •  Адреса за поднеске у вези заштите података о личности:

zastitapodataka@apr.gov.rs