АПР податке својих регистара чини јавно доступним путем интернет претраживача (Google Chrome, Mozilla Firefox итд) или путем веб-сервиса. Сваки други начин приступа и неовлашћеног преузимања података (апликације, скрипте и други алати за преузимање и преглед података) биће онемогућен.

Пружаоци рачуноводствених услуга
Мере и подстицаји регионалног развоја
Грађевинске дозволе
Привремена ограничења права лица
Централна евиденција стварних власника
Установе културе