Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава за упис уговора о продаји

Назив Преузимање
Упис уговора о продаји - општи део
Упис - Прилог А1 - посебан део - Продавац
Упис - Прилог А2 - посебан део - Купац
Упис - Прилог Б1 - посебан део - Подаци о купопродајној цени
Упис - Прилог Д1- посебан део - Друго
Упис - Прилог В1- посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број
Упис - Прилог В2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Машине и опрема
Упис - Прилог В3 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Збир покретних ствари
Упис - Прилог В4 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Покретна ствар одређена по врсти
Упис - Прилог В5 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Уметнички предмет или драгоценост
Упис - Прилог В6 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Остало
Упис - Прилог В7 - посебан део - Животиња као предмет залога

Регистрациона пријава за измену података о уговору о продаји

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за измену и/или допуну података - општи део
Измена и/или допуна - Прилог А1 - посебан део - Продавац
Измена и/или допуна - Прилог А2 - посебан део - Купац
Измена и/или допуна - Прилог Б1 - посебан део - Подаци о купопродајној цени
Измена и/или допуна - Прилог Д1 - посебан део - Остало
Измена и/или допуна - Прилог В1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број
Измена и/или допуна - Прилог В2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Машине и опрема
Измена и/или допуна - Прилог В3 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Збир покретних ствари
Измена и/или допуна - Прилог В4 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Покретна ствар одређена по врсти
Измена и/или допуна - Прилог В5 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Уметнички предмет или драгоценост
Измена и/или допуна - Прилог В6 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број - Остало
Измена и/или допуна - Прилог В7 - посебан део - Животиња као предмет залоге

Регистрациона пријава за упис забележбе

Назив Преузимање
Упис забележбе - уговор о продаји

Регистрациона пријава за брисање забележбе

Назив Преузимање
Брисање забележбе - уговор о продаји

Регистрациона пријава за брисање уговора о продаји

Назив Преузимање
Брисање регистрованог уговора о продаји

Захтев за издавање извода/потврде

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода/потврде - општи део
Извод/потврда - Прилог А - посебан део
Извод/потврда - Прилог Б - посебан део