Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава оснивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања

Регистрациона пријава промене података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 – Назив
Додатак 02 – Седиште
Додатак 03 – Заступник/ лични подаци регистрованих лица
Додатак 04 – Статут
Додатак 05 – Грана спорта
Додатак 06 – Статус социјалног предузетништва/Време трајања
Додатак 07 - Забелешка
Додатак 08 – Контакт подаци
Додатак 09 – Делатност
Додатак 14 – Упис/брисање огранка
Додатак 15 – Промена података о регистрованом огранку
Додатак 16 – Чланство у савезу или другој асоцијацији
Додатак 17 - Пријава привредне делатности

Ликвидација

Назив Преузимање
Покретање поступка ликвидације
Обустава поступка ликвидације

Стечај

Назив Преузимање
Регистрација стечаја
Регистрација обуставе стечаја

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за издавање преписа решења
Пријава за резервацију назива
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава