Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за упис (оснивање)

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања представништва страног удружења

Пријава за упис промене података о представништву

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 - Назив представништва страног удружења
Додатак 02 - Адреса седишта представништва
Додатак 03 - Подаци о страном удружењу (оснивачу представништва)
Додатак 04 - Предвиђено време за које се оснива
Додатак 05 - Подаци о огранку представништва
Додатак 06 - Подаци о заступнику представништва
Додатак 07 - Циљеви страног удружења
Додатак 08 - Забелешке
Додатак 09 - Контакт подаци

Пријава за брисање представништва

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања из Регистра

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава