Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава за упис уговора о финансирању пољопривредне производње

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис уговора о финансирању пољопривредне производње - општи део
Упис - Прилог А1 - посебан део - Поверилац
Упис - Прилог А2 - посебан део – Дужник
Упис - Прилог Б1 - посебан део – Подаци о обавезама повериоца
Упис - Прилог Б2 - посебан део – Подаци о обавезама дужника
Упис - Прилог Г1 - посебан део – Залога на будућим пољопривредним производима
Упис - Прилог Г2 - посебан део – Хипотека
Упис - Прилог Г3 - посебан део – Друго средство обезбеђења

Регистрациона пријава за измену података о регистрованом уговору

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за измену података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње-општи део
Измена - Прилог А1 - посебан део - Поверилац
Измена - Прилог А2 - посебан део - Дужник
Измена - Прилог Б1 - посебан део – Подаци о обавезама повериоца
Измена - Прилог Б2 - посебан део – Подаци о обавезама дужника
Измена - Прилог Г1 - посебан део – Залога на будућим пољопривредним производима
Измена - Прилог Г2 - посебан део – Хипотека
Измена - Прилог Г3 - посебан део – Друго средство обезбеђења

Регистрациона пријава за упис забележбе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис забележбе

Регистрациона пријава за брисање забележбе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за брисање забележбе

Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава