Уплата накнада за услуге из Регистра финансијских извештаја врши се искључиво на основу обавештења (које садржи текући рачун на који се накнада уплаћује, позив на број и износ накнаде) добијеног од стране Агенције.