Упутства у вези са Евиденцијом обвезника

Упутства за достављање редовног годишњег финансијског извештаја, документације уз исте и њихових замена

Упутства за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја, документације уз исте и њихових замена

  • Упутство за достављање консолидованог финансијског извештаја;
  • Упутство за достављање консолидованог финансијског извештаја и документације;
  • Упутство за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја веће групе правних лица;
  • Упутство за достављање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај;
  • Упутство за достављање коригованог консолидованог годишњег финансијског извештаја са документацијом;
  • Упутство за достављање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја;
  • Упутство за достављање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај;

Упутства за достављање ванредног финансијског извештаја и његове замене

Упутства за достављање посебних захтева обвезника

  • Упутство за достављање посебног захтева обвезника.